This page contains a Flash digital edition of a book.
THE HERALD FRIDAY SEPTEMBER 9 2016


Like us on Facebook facebook.com/ceredigionherald


25


BLUESTONE BREWING yn bragdy cyffrous teuluol, sydd wedi ei leoli wrth droed


Mynyddoedd y Preseli. Lleolir y bragdy yn fferm Tyriet, sy’n dal i fod yn fferm weithredol. Cyn Roedd yr adeiladau wedi


trosi ar gyfer y Bragdy, defnyddiwyd fel llaeth a stablau. Dim ond 5 mis cyn agor ei drysau fel Bragdy, roedd lloi ac wyn newydd-anedig sy’n cael eu magu ynddynt. Y dwr a ddefnyddir ar gyfer bragu cwrw ‘Rock Solid’ yn unigryw i Bluestone. Y dwr yn treiddio mynyddoedd y Preseli ac yn casglu yn dda ar dir fferm. Oherwydd bod dr y Ffynnon mor naturiol a hollol glir, mae’n mynd syth o’r ffynnon i ein cwrw, ag


nid oes hidlo neu ychwanegu cemegion. Mae Bluestone Brewery yn ymfalchïo yn y ffaith bod ei bragdy yn adnewyddadwy a chynaliadwy.


Fel y mae wedi ei leoli ar fferm weithredol, yn ddwywaith y flwyddyn-cynhyrchion y o y Nghymru yn cael eu bwydo i anifeiliaid fferm. Drwy ddefnyddio d’r gan ei hun yn dda a chynhyrchu ynni’r haul ei hun, mae’n falch o fod bragdy gwyrdd! Hyn a ddechreuodd fel prosiect amrywiaeth bach mae gyflym wedi tyfu i rywbeth arbennig iawn.


Mae y bragdy yn ddiweddar wedi agor canolfan ymwelwyr lle gall ymwelwyr ddod a chael blas o brofiad micro-fragdy go iawn. Gyda phopeth o deithiau bragdy a chwrw blasu i ddigwyddiadau cerddoriaeth fyw, mae Bluestone


Brewery yn werth ymweliad. BLUESTONE BREWING is an exciting family-run brewery situated in the foothills of the


Preseli Hills which produces hand craſted real ales, using local water filtered down through the mystic Bluestone Hills. Te ten barrel brewery lives in the front yard of Tyriet Farm, which is still a working farm to this day.


Before the buildings were converted for the brewery, they were used as a dairy and stables. And just 5 months prior to opening our doors as a brewery; newborn lambs and calves were being reared in them! Te water used for brewing our Rock Solid Ales is unique to Bluestone. It filters down the Preseli


Mountains and collects in a well on the farm’s land. Because the spring water is so natural and crystal clear, it goes straight from the well into our beers, with


no filtering or added chemicals. Bluestone Brewery takes pride in the fact that it is environmentally conscious. Situated on a working


farm, the brewers reuse all the by-products from the ales and feed them back to our animals. What started as a small diversity project, Bluestone has quickly grown into something really special! Te Brewery has recently opened a visitor centre where visitors can come and have a taste of a real


microbrewery experience. With everything from brewery tours and beer tasting to live music events, Bluestone Brewery really is


unmissable!


Cyn agor siop gigydd ei hunan anhygoel, Owain Peckover oedd


arolygydd cig. Yn awr, pan fyddwch yn ymweld â ‘Owain Butchers’, byddwch yn sylweddoli pam busnes yn ffynnu ar gyfer busnes lleol hwn. Gyntaf y siop gwirioneddol, gyda choed Bae mewn potiau i gyfarch chi


ac arwynebau combein ym mhobman, chi gellid maddau am feddwl ydych wedi camu i mewn i siop ar gyfandir Ewrop. Bydd y siop cigydd cyfeillgar i’ch helpu i ddewis a eich cynghori a


dulliau coginio wrth i chi bori’r roedd y cig, sydd yn trefnu hyfryd yn y cyfoes, crwm unedau arddangos oeri ffrynt gwydr.


Purveyors of fresh meat with full traceability. All meats are local from farm-


assured farms: lamb, beef, pork, poultry, game, fresh pies daily. Gold award winners for hygiene Owain Peckover, a former meat inspector has created a quite simply, stunning butchers


shop. When you visit Owain’s Butchers you will realise why business is booming for this


butcher. First the actual shop, with potted bay trees to greet you and gleaming surfaces everywhere,


you could be forgiven for thinking you have stepped into a shop in continental Europe. Te friendly butchers will help you choose and advise on cooking methods as you browse


the quite beautifully arranged meat in the contemporary, curved glass-fronted chilled display units.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56