This page contains a Flash digital edition of a book.
24 Feature


THE HERALD FRIDAY SEPTEMBER 9 2016


Follow us on Twitter @ceredigherald


Jane Beck at Welsh Blankets has an extensive knowledge of


  


 


 


   


  Mae Jane Beck, pwy yw’r perchennog o ‘Blancedi Cymraeg’,


wybodaeth helaeth o’r diwydiant gwlân Cymru ar gyfer Cymru blancedi cwiltiau Cymreig, sy’n byw ar y Gororau Sir Gaerfyrddin Ceredigion, ardal yn adnabyddus am ei fasnacheiddio y fasnach wlân. Mae Jane y casgliad mwyaf o flancedi Cymreig (vintage newydd) yn


unrhyw le yn y byd. Byddwch yn sicr o hen ffasiwn wasanaeth personol. Mae croeso cynnes yn aros i gael yn y siop sied tun a gyda’r fyddin


ychydig o glyfar crefftwyr y gallwn fodloni’r rhai prosiectau pwrpasol iawn. Yn sicr nid … redeg y felin! Gyda golwg ar y gorffennol traed yn y dyfodol, yn cadw archif ddyluniadau hyrwyddo rhai cyfoes.


the Welsh woollen Industry for Welsh Blankets & Welsh Quilts, living on the borders of Ceredigion & Carmarthenshire, an area well known for its commercialisation of the Wool Trade. Te largest collection of Welsh blankets; new & vintage, anywhere


in the world. You are assured of old fashioned personal service. A warm welcome awaits at our Tin shed shop & with a little


army of clever out workers we can accomModate some very bespoke projects. Guaranteed not to be ...run of the mill! With an eye on the past & a foot in the future, preserving archive designs & promoting contemporary ones.


Anvil Fabrications & Metalworks was founded in 2006 by


Tim Phillips and company has since established a broad range of experience. Te company is based in Cardigan’s easily accessible Parc Teifi


Business Park, and welcomes call out quotations (free of charge). From essential farm hardware to fantastic custom-made metal


fabrications for decorative and practical use; the company create and provide quality work at competitive prices.


Sefydlwyd ‘Anvil Fabrications & Metalwork yn 2006 gan


Tim Phillips ac mae cwmni ers sefydlu amrywiaeth eang o brofiad. Mae’r cwmni’n seiliedig yn Aberteifi hygyrch Teifi Parc Busnes,


ac yn croesawu galwad allan dyfyniadau (yn rhad ac am ddim). O galedwedd fferm hanfodol i anwireddau metel mowld gwych


ar gyfer defnydd addurnol ac ymarferol; Mae’r cwmni yn creu ac yn darparu gwaith o ansawdd am brisiau cystadleuol.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56