This page contains a Flash digital edition of a book.
THE HERALD FRIDAY AUGUST 19 2016


Like us on Facebook facebook.com/ceredigionherald


27 Newyddion Sioe Llambed lluniau arbennig AR DDYDD GWENER mis


Awst 12, torfeydd o blant ac oedolion a gasglwyd i fwynhau’r Sioe Llambed blynyddol 128eg. Cafwyd cychwyn i gystadlu


Sioe Llanbed nos Lun yr 8fed o Awst yn Bayliau, Cellan, gyda chystadleuaeth Barnu Gwartheg Godro Adran y Clybiau Ffermwyr Ifanc. Beirniad y noson oedd Teifi Evans, Troedyraur, Brongest. Daeth nifer o gystadleuwyr, a braf oedd gweld rhai yn ymgeisio am y tro cyntaf. Nos Fawrth y 9fed,


Cwmhendryd, Llanbed oedd y lleoliad i gystadleuaeth Barnu Gwartheg Biff. Rob Jones o Lanfair-y-muallt oedd y beirniad. Gwelwyd rhai wynebau newydd yn cystadlu a da oedd gweld rhai wedi dod am yr ail noson. Cafwyd cychwyn i gystadlu


Sioe Llanbed nos Lun yr 8fed o Awst yn Bayliau, Cellan, gyda


chystadleuaeth Barnu Gwartheg Godro Adran y Clybiau Ffermwyr Ifanc. Beirniad y noson oedd Teifi Evans, Troedyraur, Brongest. Daeth nifer o gystadleuwyr, a braf oedd gweld rhai yn ymgeisio am y tro cyntaf. Nos Fawrth y 9fed,


Cwmhendryd, Llanbed oedd y lleoliad i gystadleuaeth Barnu Gwartheg Biff. Rob Jones o Lanfair-y-muallt oedd y beirniad. Gwelwyd rhai wynebau newydd yn cystadlu a da oedd gweld rhai wedi dod am yr ail noson. Mae’r


digwyddiad, a


gynhaliwyd ar caeau Pontfaen, denu ymwelwyr a chystadleuwyr o bell ac agos. Mae arddangos da byw,


crefftau, a cherbydau modur swyno ymwelwyr i’r maes. Cerbydau modur eu harddangos


gan Lampeter & District Motor Club.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56