This page contains a Flash digital edition of a book.
26 Newyddion Daliwch yn dynn! ROEDD cael sylwebaeth


Gymraeg ar S4C ar gyfer gemau Cymru yn Euro 2016 yn ‘hollbwysig’ yn ôl un o brif swyddogion Cymdeithas Bêl- droed Cymru. Mae Ian Gwyn Hughes,


Pennaeth Cyfathrebu’r Gymdeithas, wedi canmol gwasanaeth pêl-droed S4C yn ystod Euro 2016 ac ar bob lefel o’r gêm. “Dwi’n credu bod sylwebaeth yn


y Gymraeg ar S4C yn hollbwysig,” meddai Ian Gwyn Hughes, aelod allweddol o dîm gweinyddol a hyrwyddo’r Gymdeithas a oedd gyda charfan lwyddiannus Cymru yn yr ymgyrch Euro 2016 yn Ffrainc. “Mae safon y cyflwyno a’r


cynhyrchiad yn hynod o uchel,” meddai Ian Gwyn Hughes am y rhaglenni Euro 2016 a gynhyrchwyd gan BBC Cymru ar S4C. “’Da chi’n cael brwdfrydedd ond


MAE 2016 wedi bod yn dymor cyffrous o rasio harnes yng Nghymru a gallwch fwynhau’r munudau mwyaf cofiadwy ar raglen yn llawn cyffro ar S4C. Bydd y rhaglen uchafbwyntiau Rasus yn cael ei chyflwyno o Rasus Tregaron lle mae gŵyl rasus trotian mwyaf Cymru yn cael ei chynnal ar gaeau enwog Dolyrychain. Mae’r rhaglen yn cael ei dangos ar S4C nos Lun 29 Awst, yn syth ar ôl penwythnos Rasus Tregaron dros ŵyl y banc. Prif rasus yr ŵyl yw cyfres Clasur Cymru, ac ar ôl cyfnod llwm ar droad y ganrif, y Cymry sydd wedi cipio’r Clasur deirgwaith yn y pedair blynedd diwethaf. Tybed pwy aiff a’r brif wobr o £6,000 eleni? Dywed cynhyrchydd Rasus, Geraint


Lewis o gwmni Slam: “Rasus Tregaron yw un o’r gwyliau rasio harnes mwyaf poblogaidd ym Mhrydain. Mae camerâu S4C wedi bod yno ers 1993 yn adlewyrchu’r bwrlwm rhyfeddaf sy’n codi bob blwyddyn, yn syml am fod cymaint yn y fantol i’r gyrwyr, y ceffylau a’r perchnogion. Heb os i gystadleuwyr a dilynwyr y gamp ledled Prydain ac Iwerddon, Tregaron yw uchafbwynt y tymor ac mae ennill yno’n werth y byd i gyd. I ni fel criw teledu sy’n mynd o ddigwyddiad i ddigwyddiad ar hyd yr haf, mae bod yno pan fo ceffyl lleol yn ennill yn wefr gwbl unigryw.” Dau sydd â’r ardal yn eu gwaed fydd wrth y llyw - Ifan Evans o Bontrhydygroes yn cyflwyno, ac Wyn Gruffydd, dreuliodd


dalp helaeth o’i blentyndod o gwmpas Ffair Rhos, yn sylwebu. Cawn hefyd holl uchafbwyntiau tymor y ddau gorff sy’n rasio bob penwythnos yng Nghymru - Clwb Rasio Harnes Prydain (BHRC) a Chymdeithas Rasio Cymru a’r Gororau (WBCRA), neu’r Hen Gorff a’r Annibynwyr. Ychwanega Geraint: “Fe fydd y rhaglen yn rhoi darlun cynhwysfawr o’r tymor rasio porfa ledled Cymru, sydd eisoes yn cynnwys dros 300 ras - ac mae mis arall i fynd cyn diwedd y tymor!” Yn ogystal


â’r


uchafbwyntiau, fe fydd dilynwyr y gamp yn medru gweld y rasus i gyd yn eu cyfanrwydd a chael y canlyniadau ar wefan Rasus s4c. cymru/rasus ac ar @S4CRasus


hefyd ‘da chi’n cael dadansoddiad amrheidiol hefyd. Roedd safon y sylwebu gan Nic Parry a safon y cyflwyno gan Dylan Ebenezer yn arbennig ac wrth gwrs dadansoddi heb ei ail gan gyn-chwaraewyr fel Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones.” Roedd gallu dangos gemau


Cymru yn Euro 2016 yn hollbwysig i S4C hefyd, a’r sianel yn credu y dylai digwyddiad oedd mor arwyddocaol yn hanes chwaraeon Cymru fod ar gael i gefnogwyr yn nwy iaith y genedl.


THE HERALD FRIDAY AUGUST 19 2016


Follow us on Twitter @ceredigherald


Sylwebaeth bêl-droed Gymraeg yn ‘hollbwysig’


“Mae’r gwasanaeth yma yn


un ‘heb ei ail’, dywed Ian Gwyn Hughes wrth sôn am Sgorio, sy’n cael ei chynhyrchu gan gwmni Rondo Media ar gyfer S4C. “’Da chi’n cael y safon yma ar


bob lefel - timau dan 21, gemau’r merched a hefyd wrth gwrs Uwch Gynghrair Cymru. Felly, mae gennych chi becyn pêl-droed perffaith mewn ffordd ac, heb os, tîm cynhyrchu a thîm sylwebu a chyflwyno heb ei ail.” Ar Faes yr Eisteddfod


Genedlaethol ar ddydd Iau 4 Awst roedd S4C wedi cynnal sesiwn arbennig i glywed hanesion taith Euro 2016 gan Ian Gwyn Hughes ac is-reolwr y tîm cenedlaethol Osian Roberts, yng nghwmni cyflwynydd pêl-droed S4C Dylan Ebenezer. Dyma oedd cyfle i ddiolch


i’r tîm “am greu gymaint o falchder, mwynhad, a dagrau ... am y rhesymau cywir, ymhlith cenhedlaeth o ddilynwyr pêl-droed Cymru,” meddai Prif Weithredwr S4C, Ian Jones. “Rwy’n falch iawn fod S4C yn


cynnal y digwyddiad er mwyn nodi un o’r cyfnodau mwyaf cyffrous sydd wedi bod ar y sianel ers ei sefydlu ym 1982, gyda darlledu ymgyrch ryfeddol y tîm a’i dilynwyr yn Ffrainc,” meddai Ian Jones. “Dwi’n ffyddiog y bydd eu


cyfraniad dros y gêm, dros y genedl a dros Gymru i’w deimlo am flynyddoedd lawer i ddod.”


rhaglen Pencampwriaeth Rygbi Cyffwrdd Ieuenctid 2016


O DDYDD GWENER y 19fed Awst


hyd y 21ain, bydd Pencampwriaeth Rygbi Cyffwrdd Ieuenctid 2016 yn cael ei gynnal yn Arnhem, Yr Iseldiroedd. Bydd Cymru yn hel 4 tîm allan i’r


pencampwriaethau. Bydd tîm Dynion, Merched a Cymysg dan 18 yn ogystal a thîm Cymysg dan 15 yn trafaelu i’r Iseldiroedd ar ddydd Iau y 18eg. Mae’r bencampwriaeth yn


cynnwys 23 tîm o 10 gwahanol gwlad gyda thimoedd o Gymru, Lloegr, Yr Alban, Iwerddon, Ffrainc, Yr Almaen, Dewisiedig Ewrop, Y Dwyrain Canol, Guernsey a’r Iseldiroedd yn cystadlu. Bues i a Tomos Jones yn llwyddiannus yn ein ceisiadau i gael ein


cynnwys yn nhîm y Dynion dan 18, a bues i hefyd yn ddigon ffodus i gael fy enwi’n gapten ar y tîm. Mae Rygbi Cyffwrdd neu Touch yn


gêm sydd yn lledaenu dros y wlad yn rhyfeddol o gyflym. Datblygiad o Rygbi’r Gynghrair yw’r gêm, lle mae’r dacl yn digwydd drwy gyffyrddiad. Mae’n gêm hynod o gyflym sydd yn siliedig ar ffitrwydd, sgil a phŵer. Mae’r gêm wedi bod yn cael ei defnyddio llawer yn enwedig i hybu ymroddiad yn rygbi gan blant ysgol. Bydd diweddariadau o’r canlyniadau


yn cael eu cyhoeddi ar Facebook (Wales Touch Association) ac ar Trydar (@ WalesTouch) Pob Lwc i Gymru.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56