This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár Biztos mindenkinek szemet szúr Bárány Béla


hillerslebeni halála. Akit a szócikk nem elégít ki, aki kíváncsi Hillerslebenre, az a forrásból vagy az irodalomból, továbbá az internetről megtudhat- ja, hogy Bárány Béla életének a náci genocídium (Shoah) vet véget. (Vele kapcsolatban két láge- res település neve bukkan fel: Bergen-Belsen és Hillersleben. Az utóbbi szóösszetételben az élet/ leben szó felbukkanása igen bizzar!) A forrás és irodalom feltüntetése miatt feltétlen kiérdemli a kalauz a rendkívüli jelzőt. Fekete Géza élete maga a krimi. Az én életem


kevésbé lélegzetelállító. ─ állapíthatja meg magá- ról az olvasó. Fekete Géza gyilkosságát érthetet- len ítéletek, döntések követik. Még Horthy Miklós kormányzó is exponálja magát az ügyben. (A gyil- kosságért 20 hónapra elítéltet 7 hónap után sza- badlábra helyezik!) Akinek fúrja a kíváncsiság az oldalát, az a megadott irodalomban tovább búvár- kodhat. A következő két személyt bemutató szócikket


1590. MAGyAR (OSZADSZKI) EDE (*Oroshá-


za, 1877. jan 31. † Szeged, 1912. máj. 5.) építész. Főleg Szegeden dolgozik. A szegedi Reök-palota 1907-es megépítése hírnevet szerez neki, és sor- ra kapja a megrendeléseket. A magyar szecesszió kiemelkedő tervezője, „magyar Gaudinak” is ne- vezik. Vásárhelyen a Simon-palota (1910) terve- zése fűződik nevéhez. 35 évesen, önkezével vet véget életének. Irodalom: MÉL; Bakonyi Tibor: Magyar Ede.


Bp.1989. 2059. RONyECZ JÓZSEF (*Végegyháza, 1928.


márc. 4. †Sukoró, 2007. szept. 17.) főiskolai tanár. Húsz évig tanít a vásárhelyi Kossuth Szakközépis- kolában, közben Szeged és Csongrád megye fizi- ka szakfelügyelője. 1976 és 1993 között a Székes- fehérvári Kandó Kálmán Műszaki Szakközépisko- la tanára. Az 1960-as évektől foglalkozik légpár- nás eszközök fejlesztésével, a világon először al- kalmaz kísérleti célú légpárnás tengelyt és szél- motort. Forrás: www.elft.hu/aktual/ronyeczgyaszinfo


olvasva is kérdések merülnek fel bennünk: Miért gyarapítja a hírhedt magyar öngyilkossági statiszti- kát 35 éves korában a nagyra hívatott Magyar Ede, a ”magyar Gaudi”? Mi lehetett volna a feltalálói vénáját jobban kibontakoztatni tudó Ronyecz Jó- zsefből? A település etikátlan és törvényáthágó figurái, a


város lakosai által becézett (?) személyek sem ke- rülik el a szerző figyelmét. Többek között három hí- res betyárra: Szabó Miskára, Szabó Palkóra és Far- kas Jancsira, továbbá Kántor Kata boszorkányra, valamint a méregkeverő Szalai Jáger Marira is szán néhány sort. Milyen is volt ez a XIX. század? A szerző nem himsoviniszta, hiszen lányko-


ri nevük alapján besorolt hölgyek is helyet kap- tak kalauzában, mégpedig 9,4%-ban. Ez az érték kvázi megegyezik a parlamenti képviselőnőink 2014-ben mutatott 9,5 %-ával! Kovács István politikai szemléletű kritikától, po-


litikai transzformálástól távol tartja magát, csak a tényekre igyekszik hagyatkozni, és mindvégig hű marad az irodalomhoz, a forrásokhoz. Ha választ akarunk kapni a „Mik vagyunk és


hová megyünk?” kérdésre, akkor először feleletet kell adnunk a „Honnan jövünk?”-re. E probléma megoldásában nyújthatnak segítséget a „Ki kicso- da?” kötetek és az életrajzi kalauzok.


91


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92