This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár Bevezetőjében a szerző a korábban felvetett kér-


dések közül néhányat ─ sejtésére támaszkodva ─ megválaszol. „Hódmezővásárhelyi életrajzi kalauz a városhoz kötődő (itt született, itt élt, vagy itt meg- halt) azon ismert, vagy kevésbé ismert, olykor-oly- kor teljesen elfelejtett személyekről »ad eligazí- tást«, tájékoztatást, akik hatással voltak Vásárhely szellemi vagy anyagi kultúrájára, és az itt élők te- vékenységüket a mindenkori közigazgatási határon belül fejtették ki.”


A városhoz kötődés megfogalmazásával Kovács


István kinyitotta a kaput a be- és elvándorlók és az itt elhunyt békésiek előtt is. A könyv végén ta- lálható regiszterek közül a születési helyek muta- tója segít megtalálni Békés megye 28 településéről (Battonya→Végegyháza) elszármazott 88 személy nevét. A következőkben négy kiragadott személy (a békésiek sorrendben első és utolsó, valamint két közbülső) szócikke szolgáljon például a kalauz for- mai és szokatlanul alapos tartalmi felépítéséhez:


154. BÁRÁNy BÉLA (*Battonya, 1872. máj. 20.


†Hillersleben, 1945. máj. 20.) szállító, fuvarozási nagyvállalkozó, tűzifa-kereskedő. 1910 és 1914 kö- zött a város szerződéses vállalkozója. Telephelye a Petőfi utcán. Testvére B. Lajos textiláru-nagykeres- kedő. Forrás: Makó ─ Szigeti 2014. 37. Irodalom: Fejérváry József 1929.


695. FEKETE GÉZA (*Békéscsaba,?†?) gyógysze-


rész. 1914-ben kerül Vásárhelyre gyógyszerészse- gédnek a Szentháromság patikába, amelyet 1921- ben meg is vásárol. 1923. január 9-én megöli fele- ségét, amiért egy év nyolc hónap börtönbüntetést kap. Hét hónap után kormányzói kegyelembe része- sül. 1928-ban külföldre távozik. 1937-ben gyógy- szertárat vezet Marokkóban. 1947-ben a casablan- cai állami gyógyszerész szövetkezet szakembere- ként Magyarországra látogat a két ország gazdasá- gi kapcsolatainak kiépítése céljából. Irodalom: Húsz évi távollét után Casablancá-


ból Vásárhelyre érkezett Fekete Géza gyógyszerész = AU, 1947. júl. 2.: Földvári László:Fekete Géza, aki nem lőtte agyon magát Párizsban = Szeremlei év- könyv 2007. 81─92.


90


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92