This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár Kőszegfalvi ferenc


"Szép csupán a lélek volt bennem" TORNYAI, AZ EMBER


raszti mélységből jutott el a halhatatlanságig. A család sor- sára jellemző, hogy a nyomorúság miatt, a szülők nyolc gyer- meke közül – rajta kívül – mindössze hárman érték meg a felnőttkort. Jellemét, egyéniségét azok a kemény igazságok, törvények alapozták meg, melyeket őseitől, génjeiben ma- gával hozott. Erre az alapra kitörni vágyó tehetsége, népe iránti szeretete fölényes intellektust épített utazásai, olvas- mányai, párizsi iskolái segítségével. Mélyérzésű személy lévén, minden nyomorúsága el-


Tornyai János, Vásárhely legnagyobb fia, szegénypa-


TORNYAI JÁNOS festőművész (1869 — 1936)


A felvételt Rostás Tibor készítette


Tornyai János budapesti otthonában. Az üveglemezről Lusztig Imre vásár-


lenére, meg nem alkuvó konoksággal űzte, kereste a töké- letest. „Csak egyszer úgy ki tudnám fejezni a magyar népet, ahogy ismerem búját, baját, vágyakozását” – írta egy 1904- es levelében Lázár Bélának, az Ernst Múzeum igazgatójá- nak. Önmagát hajszoló kétségeire jellemző például, hogy legnagyobb művéről, a Jussról vagy húsz vázlatot, variánst készített. Avatott művészként sem felejtette honnan jött, nem


tudta, nem is akarta megtagadni szegényparaszti őseit. Egész életére beleívódott a morzsák megbecsülésének pa- rancsa, a sokszor fukarságig menő kényszerű takarékosság. Sokat küzdött, nyomorgott az elismerésért, látnia kellett, hogy nála tehetségtelenebbek, törleszkedők, ügyeskedők hogyan érvényesülnek. Ő soha nem alkudott meg az olcsó sikerért. Küzdelmes élete, sorsa is indikálta sokszor érdes, kemény, szókimondó modorát. Ahogy környezete mondta: „nehéz természetű” ember. Még legjobb barátja, a szelíd Kiss Lajos is így írt róla a Vásárhelyi művészélet című köny- vében: „Ahol nagy a fényesség, nagy az árnyék is. Akármeny- nyi szépet és jót kaptam Tornyaitól, olyan emberi gyöngeséget is tapasztaltam nála, amit szívesen elengedtem volna.


helyi fényképész készített papíralapú fényképet.


Forrás: Kőszegfalvi Ferenc Ismeretlen fotók Tornyai Jánosról. = Csongrád Megyei Hírlap, 1977. július 24. 8.p.


Lelőhely: Németh László Városi Könyvtár Helyis- mereti Gyűjteménye.


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92