This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár DomoKos Tamás


BÉKÉS MEGYEI VONATKOZÁSOK KOVÁCS ISTVÁN RENDKÍVÜLI VÁSÁRHELYI ÉLETRAJZI KALAUZÁBAN


Who’s Who-nak hazánkban is komoly tradíciója van. Napjainkban le- játszódó reneszánszának fő hajtóereje a tulajdonviszonyokban, a tár- sadalom szemléletmódjában beállt változásokban, valamint a számí- tástechnika fejlődésében gyökeredzik. Ma könyvek/lexikonok, hon- lapok, weblapok segítenek az általunk ismert személyek alaposabb megismerésében, és hozzájárulnak a számunkra ismeretlen személyi- ségek felfedezéséhez. Regionalitás tekintetében világi/globális, nemzeti, megyei, városi,


A lexikonnál szűkebb terjedelmű, csak személyekre szorítkozó


kerületi „Ki kicsoda?” (= K.k.) ismert. Milyen öröm fog el bennünket, ha a nemzeti K.k.-ban földinkre, egy globális K.k.-ban pedig szülővá- rosunk K.k.-jában is előforduló jeles személyiségre bukkanunk. (Van- nak olyan ismerőseim, akik kikapcsolódásként, kíváncsiskodásként ol- vassák el a számukra ismeretlen település K.k.-ját.) Válogatás szem- pontjából megkülönböztetünk specializált és általános K.k.-t. [Előbbi- re példa a „Ki-kicsoda Békés megye tudományos életében” (1986), az utóbbira pedig a „Ki kicsoda Békéscsabán’99” (1999) kiadvány. Az előbbi 198, az utóbbi 469 jeles személyiséget mutat be.] A merítés kortársakból vagy elhunytakból, vagy azok együttes halmazából tör- ténhet. A szócikkekbe foglalt válogatás egy vagy akár több évszázadra visszatekintő (retrospektív) is lehet. Ha a szócikkek terjedelme részle- tekbe menően kitágul, akkor a kiadvány lexikonná válik (Pl. Orosházi könyvek és alkotók kislexikona: jan.2010) A K.k. szerkesztője, szerzője mit tekint kvintesszenciának? A jeles


személyeket milyen attribútumok szerint válogatja? Nos, itt van a ku- tya elásva. Ami biztos: Mindig vannak olyan személyek, akik metodi- kai okokból, forrás vagy irodalom hiányában kimaradnak. A finanszí- rozó pedig ─ ki nem tapintható módon ─ bizonyos mértékben min- dig megköti a szerző kezét. Lásd a „Benificium accipere libertatem vendere est.” latin mondást. Lehetetlen az egyes személyek szócikkének terjedelmét azonosra


méretezni, és mindenki portréját bemutatni a címoldalon. A szemé- lyiség bonyolultsága és izgalmas életpályája, annak bőséges feldolgo- zottsága igencsak terjedelmesebb szócikkre csábítja a szerzőt. Nehéz összehasonlítani, rangsorolni az adott régió szellemi vagy anyagi kul- túráját szerfelett gyarapító személyiségeket.


88


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92