This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


A 2003-ban készült jelenlegi honlap


de végül sikerült másolatot készíteni róla. A hírle- vél, amelynek első részei még ékezetek nélkül íród- tak, rengeteg érdekes információt tartalmaz az akko- riban szövődő World Wide Webről, a nemzetközi és a hazai hálózatos világról (pl. a MEK-ről is). Pár nap- pal később pedig a már emlegetett archive.org olda- lon kutakodva egy 1999-es interjúra találtam, mely- ben Vida Andreát, szegedi kollégánkat arról kérdez- ték, hogy milyen az élet nőként és könyvtárosként az interneten? (Úgy látszik, ez még különlegesnek szá- mított akkoriban.) A riport az Internet Kalauzban je- lent meg, és néhány kattintás után kiderült, hogy 1996-tól kezdve 87 beszkennelt szám van meg az In- ternet Archive szerverén ebből a nyomtatott maga- zinból, mely elsősorban a hálózat és a web érdekes- ségeivel foglalkozott látványos, szórakoztató és is- mertterjesztő formában. – Mindkét kiadvány esetében lázas levelezésbe


kezdtünk, hogy megtaláljuk az illetékeseket, akiktől engedélyt kérhetünk az EPA-ban való szolgáltatás- hoz. Szerencsére mindenki nagyon segítőkész volt, megkaptuk a hozzájárulásokat, sőt a hírlevél eseté- ben a CD-ről hiányzó négy számból hármat pótolni is tudunk, mert a főszerkesztő még megtalálta őket a régi levelezésében.


85 Most dolgozunk a szolgáltatható változaton, és


utána a magyar internet sajtótörténetének e két mozaikdarabja mindenki számára hozzáférhető lesz a periodika archívumban. Ez az eset egyaránt jó példa a digitális megőrzés fontosságára, de arra is, hogy a véletlennek milyen szerepe van abban, hogy mi marad meg az utókor számára.


– Közös érdekünk, hogy az e-tartalmakat is őriz-


zük meg. A gyűjtés–fogadás-kezelés, az állomány gyarapítása mellett az információs technológia fo- lyamatos fejlesztésével biztosítja a Magyar Elekt- ronikus Könyvtár a napjaink és a jövő nemzedéké- nek a lehető legszélesebb körű hozzáférést.


Benák Katalin


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92