This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


mégiscsak meg kellene valahogy őrizni az utókor- nak. – A jó hír, hogy az a digitális technológia, amely


miatt „láncait vesztette” a publikálás, sokat tud segí- teni az elszabadult tartalom begyűjtésében és meg- őrzésében is. Vannak jó példák az internet tömeges archiválására szerte a világban, a legismertebb kö- zülük az Internet Archive (archive.org), mely web- lapok százmillárdjait, digitális könyvek, videók, ké- pek és hangfelvételek millióit, szoftverek tízezreit gyűjtötte be és szolgáltatja. Vagy a szintén amerikai Library of Congress, ami a hatalmas weblap-gyűjte- ménye mellett napi fél milliárd Twitter üzenetet is archivál. Sajnos nálunk még nem sok történt e téren, a


Magyar Internet Archívum, melyre 2006-ban javas- latot tettem, máig csak terv formájában létezik. Első lépésben legalább azokat a folyóiratokat, új- ságokat, híroldalakat és egyéb időszaki kiadványo-


kat jó lenne egy szoftverrel letölteni és eltenni va- lahová, amelyeket az EPA csak nyilván tart, de nincs módja az egyedi archiválásukra. – A digitális világ megőrzése nemcsak egy kibő-


vített gyűjtőköri feladat a könyvtáraknak, a mérete és változékonysága miatt paradigmaváltást is igé- nyel. Például sok esetben le kell mondani a doku- mentumpéldányok egyenkénti nyilvántartásáról és leírásáról, továbbá érdemes bevonni magukat a fel- használókat is a nagy tömegű rutinmunkákba, és elkerülhetetlen a tartalomszolgáltatókkal, az infor- matikai cégekkel való szoros együttműködés a ma- gas költségek, a műszaki infrastruktúra és a szak- emberigény megosztása érdekében. Van ugyanis egy rossz hír is: ha be is kerül egy digitális doku- mentum egy könyvtárba, az könnyen lehet, hogy a technológiai elavulás miatt néhány év vagy évtized múlva használhatatlan lesz, mert nem lesz mivel megjeleníteni. Ezért a digitális objektumok állandó gondozást, munkát igényelnek: hozzá kell igazítani őket a mindenkori számítástechnikai körülmények- hez és felhasználói igényekhez. – Az idézett cikkben ezt is írtam: „a könyv(szerű


dolgok) és a könyvtár(szerű intézmények) még so- káig velünk maradnak, mert olyan rendszerezett hozzáférést nyújtanak az emberi gondolatokhoz, amire mindig lesz igény”. Ezt annyival egészíteném ki, hogy valószínűleg a jövő könyveire és könyvtá- raira a mai ember éppúgy nem ismer majd rá, mint az ókori agyagtábla-könyvtárak használója a jelen- legiekre. És ehhez nem kell újra több ezer évnek el- telnie, mert a jövő egyre gyorsabban válik jelenné.


– Befejezésül még egy kérdés: Min dolgoznak


éppen? Van-e valami érdekesség, ami már meg- osztható az interjú olvasóival?


– Hogy keretes legyen ez a beszélgetés, egy olyan


Mobil eszközökhöz optimalizált, 2011-2012-ben fejlesztett felület


84


sztorit mesélnék el, amely visszakanyarodik a ma- gyar internet kezdeteihez. Néhány napja otthon, portörlés közben kezembe akadt a sokáig a legis- mertebb magyar nyelvű online fórum, a Hollosi Information Exchange 1998-ban kiadott CD-je, amin a levélarchívumok mellett megtalálhatók az első ha- zai hírportál, az iNteRNeTTo heti hírlevelének 1996. január és 1998. február között megjelent – ponto- sabban e-mailben terjesztett – számai. Ugyan a gé- pem DVD-olvasója már csak akadozva, hangos zú- gással volt képes beolvasni ezt az „ősrégi” lemezt,


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92