This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


MEK-be kerülhessen. Kollégáimmal ugyanis elég sok hozzáadott értéket is teszünk a legtöbb dokumentumhoz, és itt nemcsak a műveket leíró ún. metaadatokra gondolok, hanem szükség ese- tén javítjuk is a hibás vagy hiányos dokumentumokat, alterna- tív formátumokra konvertáljuk őket, sőt néha digitalizáltatunk is fontos, keresett műveket. A kezdetektől eltelt több mint 20 évre visszagondolva az is


eszembe jutott, hogy mennyi mindent kellett megtanulnunk köz- ben, milyen sokféle számítástechnikai problémával és új tech- nológiával találkoztunk, amelyeket csak folyamatos önképzéssel lehet megoldani, illetve kiismerni. Mi valóban „tanulva csinál- juk” a MEK-et a kezdetek óta. Elsőnek lenni valamiben előny és hátrány is: könnyebb volt ismertséget szerezni és elérni, hogy az emberek hozzánk kössék az elektronikus könyvtár és könyv fo- galmát, ugyanakkor sok mindent nekünk kellett először kitalál- ni és megvalósítani. Törekszünk is arra, hogy tanfolyamok, elő- adások formájában továbbadjuk a bevált jó gyakorlatainkat – a téves döntéseinkből levont tanulságokkal együtt – másoknak is, hogy nekik már ne kelljen végigjárni ugyanezt az utat.


– Ön szerint arányait tekintve sok ez a 15 ezer digitális kö-


tet a Magyar elektronikus Könyvtárban, vagy lehetne több is? – Én elsődlegesen, ahogy utaltam is rá az előbb, egyfajta kí-


sérleti műhelynek tekintem a MEK-EPA-DKA hármast, ahol „élő- ben”, valódi gyűjteményekkel és valós felhasználókkal lehet ki- próbálni és részletekbe menően tesztelni az új szoftverek, szol- gáltatások, digitális eszközök, szabványok stb. könyvtári alkal- mazhatóságát. Ilyen szempontból nem az állomány nagysága és gyarapodási üteme az érdekes, hanem inkább a sokfélesé- ge, hogy minél több problémával és lehetőséggel találkozzunk. Ugyanakkor, bár a MEK gyűjteményének mérete elenyésző még egy városi könyvtáréhoz képest is és a copyright miatt a kurrens sikerkönyveket nem szolgáltathatjuk, a havi látogatásszám még mindig meghaladja az 1 milliót. Ez azt jelzi, hogy a szaporodó e-könyvesboltok, self publishing platformok, webkettes fájlmeg- osztók, más e-könyvtárak és repozitóriumok ellenére milyen sokan ismerik és szeretik a MEK-et, internetes skálával mérve hosszú fennállása és stabilitása miatt mennyire beépült az ok- tatásba és a tudományos életbe is. Ezt mutatja egyébként az is, hogy egyre több szerző és kiadó ajánlja fel a könyveit és alig vár- ják, hogy megjelenjenek a MEK-ben. – Úgyhogy igyekszünk lépést tartani az igényekkel, amennyi-


re a feldolgozói kapacitásunk engedi, nem lemondva a már szin- tén említett hozzáadott értékekről, mert ezekkel tudunk többet nyújtani, mint más források. Fontosnak tartom azt is, hogy legyen együttműködés és


munkamegosztás a magyar digitális dokumentumgyűjtemé- nyek között – beleértve a határon túliakat is –, mert így nem kell


Fotó: Kokas Károly 81 A Magyar Elektronikus Könyvtár


1994-ben Drótos László és Moldován István kezdeményezésére jött létre és 1999 óta az Országos Széchényi Könyvtárban működik. Drótos Lászlóval, a MEK könyvtárosával beszélgetünk, akihez a digitális könyvek előkészítése, ellenőrzése, valamint a tájékoztatás és a rendszerfejlesztés tartozik. Munkájuk elismeréseként 2008-ban a társalapítóval, Moldován István osztályvezetővel megkapták az eFestivál életműdíját.


drótos lászló


A Magyar elektronikus Könyvtár könyvtárosa


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92