This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár Különösen passzol hozzám, mert gondolkodásom


elég csapodárnak látom, és a költészet megtűr min- denféle szabad asszociációt, kiskaput, sortörést, s a többit. Végül ebben leltem meg önmagam. Ettől függet-


lenül szívesen játszom a műfajokkal, műnemekkel. Vannak egyenest prózaverseim, írok novellákat (saj- nos javarészt azok ugyancsak rövidek és főként költő- iek) meg egy drámám is készülőben van. Akadnak öt- leteim, amit besorolni sem mernék sehova.


- ilyen fiatalon mi az, amit el szeretne mondani a


verseivel, mit üzen a világnak? Hogy segítsenek. Rajtam, magukon, másokon. A


világ lényege nem lehet egy bőrpénztárca meg egy előre kidolgozott útiterv. Valahonnan valahová kell tartson az egységes egész. És ebben mindenki részes. A kiüresedett létezés beszüntetése a vágyam. Sokak- nak ez kísértetiesen hasonlíthat a szeretet ábrázolás- módjához.


- Milyen gondolatok foglalkoztatják? Személyesen az önvád, az agónia, a nincstelen-


ség, a nihil, a testi-lelki fájdalom, ugyanott az öröm s a gyönyörök, a szépség. Globálisan? Talán mind- ez, vagy mindez hiányának összeveszejtése a rend- del. Hasonlóságok, különbségek, rokoni kapcsola- tok felfedezése; s keresni valamit, ami ideális vagy még inkább azt, ami lehetetlen, még sincs csodálato- sabb nála. Közelítve a vallások látásmódja felé, vala- mi nagy "Örök Igazság" felfedezése.


- Jövőjében mennyire tervezi alkotói tevékenysé-


gében a költészet, prózairodalom jelenlétét? Minden mértékben. Mást el sem tudnék képzel-


ni. Polgári foglalkozásom valószínűleg ugyanehhez az irányhoz kapcsolódik majd. Ha kedvezően alakulnak a dolgaim, műfordító leszek; esetleg valami szerkesz- tő vagy irodalomtudós. Ha még kedvezőbben, ak- kor egyenest saját főbb szerepet igyekszem vállalni az irodalmi életben. Az alkotás számomra egy krea- tív terápia, azt biztosra tudom, még hogyha csak sa- ját szakállamra is, de a sírig el fog kísérni.


Redenczki istván a Vi. nemzetközi költészeti fesztivál „Машта и


снови“ Képzelet és álmok pályázat dicséretben ré- szesített alkotója


- életének e szakaszában mely mottót válasz-


taná, ami leginkább tükrözi a személyiségét? Mi- ért?


Személyiségem tökéletes tükre Ady Szeretném,ha


szeretnének című verse. Ez az idők során nem igen vál- tozott, nem hinném, hogy fog valaha. A mű magáért beszél.


- Költői hitvallását hogyan fogalmazná meg? Komolyabb elhatározás nem hajt. Emberi lép-


tékekkel vagyok képes gondolkodni. Szeretném is úgy látni, hogy ezek a mélységek minden ember- ben jelen kell legyenek. Nem érzem magam kü- lönlegesnek, égadta tehetségnek – inkább azt tu- dom sajnálni, ha valaki minderre, amit én birtok- lok, nem tart maga számára igényt. Ez a gyakoribb legtöbb esetben. Ars poeticám: törekedni egy-egy rózsát tűzni minden szívbe.


Gratulálok a szép sikeréhez! Kívánom, hogy


tartalmas és örömmel teli alkotói munkásságban legyen része, s nagyon sok szívbe tűzzön rózsát!


Benák Katalin https://hu.wikipedia.org/wiki/Szávaszentdemeter 79


Fotó: Becca


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92