This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


5. Magyar Képzőművészeti Főiskola jegyzőkönyvei 1945─1963.


6. Balogh Péter Pál (1947 – 1982) rajz- és geomet-


ria szakos tanári diplomával rendelkező, egyéni látás- módú, szürrealista világba elvarázsoló illusztrátor.


7. Az emlékkiállítás 1986 április negyedikén 12 óra-


kor nyílt meg „A látvány varázsa” címmel, D. Fehér Zsuzsa (MTV képzőművészeti osztályának vezetője) megnyitó beszédével. A több mint 50 alkotást bemu- tató kiállításról egy hét múlva Nagy Imre művészettör- ténész írt recenziót a Csongrád Megyei Hírlap vásár- helyi kiadásában. „…ezeket a rajzokat nem lehet futó- lag megtekinteni, ezekre oda kell figyelni, mert min- den kis részlet, minden kis vonal ─ még a be nem fe- jezett, vagy áttűnésben feloldódó vonal is ─ önálló ér- tékkel, a látvány tudattalanul bennünk élő konvenciói révén generalizáló értékkel bír.” ─ írja Nagy Imre.


8. 1992.október elsejével megszűnt, és szerepét


1994-ben a Magyar Alkotóművészek Közalapítvány vette át.


9. Holdas Sándor az Állattenyésztési és Takarmá-


nyozási Kutatóintézet főigazgatója, korábban az Állat- kert főigazgatója.


10. Az OIKT Mártélyon alakult meg 1966-ban. A


XXV. kiállítást Dr. Rapcsák András polgármester úr nyi- totta meg február 17-én 12 órakor (Délvilág, Vásárhe- lyi kiadás, Programajánló. febr. 15.).


11. Muray Róbert 2001-ben, 70 éves korában kap-


ta meg a Csergezán Pál-díjat. 12. A Dinosaurusok sztárrá válása nagymérték-


ben hozzájárult a paleoart kivirágzásához. Napjaink legismertebb dinoillusztrátora a magyar származású (*1973, Pécs), Kanadában élő Julius Thomas Csotonyi.


13. A Bambi név az olasz bambino gyerek szó rövi-


dített változata. 14. A kiállítás június 6-án nyílt meg. A rendezvényt


megnyitó dr. Feledy Balázs „bujkáló” jelzővel titulálta a művészt. Véleményem szerint két dolgot szeretett vol- na tudtunkra adni: 1. A 60 éves művész nagyon ritkán állít ki szülőföldjén. 2. Szecskó Pétertől távol áll az ex- hibicionizmus.


Az illusztrációk a németh lászló Városi Könyvtár pósa lajos Gyer- mekkönyvtárának válogatása.


77


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92