This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


le konklúziókat, életigazságokat, és nem formuláz meg etikai normákat, hiszen ezek megfogalmazá- sát magára az olvasóra bízza. Nos, ő lemond arról, hogy bölcs mondatai mottóként érettségi tablókon virítsanak. Utoljára, de nem utolsó sorban szeretném meg-


említeni, a Móra Kiadó 1995-ös 6. kiadású Bam- bi kötete 2002-ben elnyerte a „Díjazott magyar il- lusztrált könyv” címet. A Disney feldolgozások (Bambi & Faline) online


elérhetősége ellenére a könyv népszerűsége, olva- sótábora napjainkban is töretlen.


─ engedd meg, hogy állításod számadatokkal


alátámasszam. A könyv 5. kiadása 1994-ben, a 20. kiadása 2011-ben jelent meg. ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban, átlagban 14 havonként je- lent meg egy-egy újabb kiadás. ha már a statiszti- kánál tartunk, akkor jöhet az elmaradhatatlan ké- rés, kérdés: Mikor és hol volt az első és a legutób- bi bemutatkozásod?


─ Bocsáss meg, de először is a „bemutatkozás”


tág fogalmát szeretném finomítani, három csoport- ra bontani: ● Az illusztráció az én leggyakoribb és legszé-


lesebb kőrben történő bemutatkozásom. Ott va- gyok a lakások, könyvtárak, könyvesboltok polcain, csak ki kell nyitni a tudás forrását, és máris látható, ha nem is tudott, de jelen vagyok. (Vajon elolvas- sa-e mindenki a címnegyed copyrightoldalát? Va- jon implicit maradok-e?) E bemutatkozás premier- je 40 évvel ezelőtt, 1975-ben volt (Csaplina: Négy- lábú barátaim). ● És ott vannak a könyvfesztiválok is. Voltam


már Frankfurtban a Frankfurter Buchmessén, Fiera del Libro per Raguzzin Bolognában és természe- tesen a Budapesti Nemzetközi Könyvvásáron. A könyvfesztiválok egész éves programján való rész- vételnek, a műalkotás exportnak persze financiális feltételei vannak. ● Az első hagyományos kiállításom Kiskunfél-


egyházán volt 1985-ben, a legutóbbi pedig Buda- pesten a Barabás Villa Galériában 2014-ben. Ez utóbbi egy gyermeknapi ünnepséghez kapcsolódó vernisszázs volt, amelyről A bujkáló illusztrátor visz- szatér címmel a Hegyvidék című lap is beszámolt.14


2009. Kiskunfélegyháza művészetéért 2007. holló lászló-díj 2002. díjazott magyar illusztrált könyv ─ salten & szecskó (1995): Bambi ─ Móra Kiadó) 1980. év legszebb könyve ─ Tandori & szecskó: Af- rika, India vadállatok otthona 1979. nívó díj ─ holdas & szecskó: Fészkek, odúk, bölcsők


1994. Magyar illusztrátorok Társasága (alapító) 1992. Magyar Alkotóművészek országos egyesü- lete


Jegyzetek: 1. Felix Salten osztrák író 1869-ben Pesten szüle-


tett Salzmann Zsigmond néven, és 1945-ben Zürichben hunyt el 76 éves korában.


2. A képzőművészetnek a rézkarc, réz-, fa-, linóleum-


metszet stb. készítését és a rajzolást, esetleg a víz- és pasztellfestést magába foglaló ága. Szecskó Péter eseté- ben a grafika fogalmát legtágabban értelmezhetjük. ( A festő sík felületen színekből és vonalakból esztétikai ha- tású formákat alakit ki.) Szecskó Péter szerint, a grafiká- ra a kontúr jellemző (tusvonal, ceruzavonal stb.), a vo- nal és a szín pedig egyforma hangsúlyt kap.


3. Nincs honlapja, facebookja! 4. Sokoldalúságát jelzi, hogy az 1953-ban a Közleke-


dési Kiadónál megjelent Hombach László & Hiki János: A gépkocsi szerkezete (Oktató táblák) szakkönyv színes műszaki ábráit ő készítette el


─ Végezetül, légy szíves még megemlíteni né-


hány közbeeső kiállítást is! ─ Kiskunfélegyházán, Kecskeméten, Baján, Gár-


donyban, Tiszaalpáron, Budapesten volt egyéni ki- állításom egy vagy több alkalommal. ─ Három csoportos bemutatkozásom helye:


Bagnole sur Céze (1998 ─ Franciaország), Feltre-ben (2006 ─ Olaszország), Kiskunfélegyházán (2010), Budapest Art Market (2014).


─ Befejezésül egy csokorba gyűjtöttem címeid, díjaid, kitüntetéseid és tagságaid.


76


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92