This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


Bakai piroska, Balogh péter pál, Borsos Miklós, Bozóki Mária, Bukovics Andrea, Csergezán pál, Csernus Tibor, Csillag Vera, Csohány Kálmán, Fü- zesi Zsuzsa, Gelléri istván, Gross Arnold, haui Jó- zsef, hernádi oszkár, Kaján Tibor, Kass János, Kon- dor Béla, Kricskovics Zsuzsanna, lacza Márta, lipták György, lukáts Kató, Márffy Albin, Mészá- ros Attila, Muraközi János, Muray Róbert, pap Klá- ra, pethes endre, prunner Gabriella, Raszler Kár- oly, Reich Károly, Rogán Miklós, Róna emy, szán- tó piroska, szász endre, szecskó péter, szecskó Ta- más, szilveszter Katalin, szőnyi Gyula, szűcs erzsé- bet, Túri éva, Vincze lajos, Würtz ádám. sok szempontból tipizálhatjuk őket. például:


itthon, itthon és külföldön is sikeres művész; ge- nerációs hovatartozás, stiláris besorolás stb. sze- rint. Te kiket emelnél ki közülük?


─ Természetesen Csergezán Pált és Muray Ró-


bertet, hiszen nekik is a természet a fő ihletőjük. Csergezán Pál annak ellenére, hogy vadász illuszt- rátor is volt, nem fűtötte vadászszenvedély. Közel állt az erdő vadjaihoz, hiszen Gemencen kezéből etette a vaddisznókat. Muray Róbert és Csergezán Pál művészi felfogása, szellemisége, magasszintű szakmai felkészültsége közös tőről fakad. Ennek re- leváns bizonyítéka Muray Róbert11 Csergezán Pál- díja. Muray Róbert e díj elnyerése után néhány év múlva letette a puskát. Csergezán Pál korának egyik legjobb „halott


kép” rajzolója volt. Talán Zdeněk Burian cseh festő és grafikus volt akkortájt hasonlóan magas színvo- nalú paleoillusztrátor12.


─ A riport címéből is kitűnik, hogy a Bambi13


igen közel áll hozzád. Jól gondolom? ─Igen. Az állatmeséknek széles az íve, Aesopustól


La Fontainen keresztül, Saltenen túl is tart napja- inkig. Felix Salten meséje nem egy rövid és csatta- nós jó erkölcsre oktató írás, hanem egy allegorikus novella, amely egy őz, Bambi életét követi végig születésétől gyerekeitől történő elválásáig. Mint minden állatmese, ez is rólunk, az emberi élet Ja- nus-arcúságáról, ambivalens pillanatairól és az el- múlásról szól. A szívszorító bájjal, 1923-ban meg- írt Salten történet abban különbözik Antoine de Saint-Exupéry 20 évvel később írt hasonlóan humá- nus fabulájú Kis hercegétől, hogy Salten nem von


75


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92