This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár 1991 februárjában két hetet töltöttem a Mű-


vészeti Alap8 Virág utca 3. alatt található Alkotó- házban két grafikus és egy fotós társaságában. A Móra Kiadótól kapott témával érkeztem Vásár- helyre. Illusztrációim (harkály, hiúz, kígyó, peli- kán, sólyom, viza stb.) Holdas Sándor9 könyvéhez készültek. Az élet furcsa fintoraként a könyv meg- jelenése ─ a kiadónál fellépő problémák miatt ─ elmaradt. Holdas Sándor professzor úr nem volt számomra ismeretlen, hiszen korábban (1979) Fészkek, odúk, bölcsők címmel már jelent meg a Móránál közös nívódíjat nyert munkánk. Az ott töltött idő rövidsége miatt, kevés időm


maradt a város alaposabb megismerésére. Kikap- csolódásul bejártam a főteret és környékét, és természetesen ─ jó kollégához illően ─ részt vet- tem a XXV. Országos Ifjúsági Képzőművészeti Tá- bor10 kiállításának a megnyitóján a Tornyai János Múzeumban. Még ma is emlékszem a kőfal tete- jén épült patinás Bagolyvár ételeinek az ízeire is. Szerettem Vásárhelyen lenni. Két évvel később (1993) szép nyári napokat,


két hetet töltöttem a Mártélyi Alkotóházban. A környezet paradicsomi hangulatot árasztó állapo- tán kívül még emlékszem arra a beszélgetésekre is, amelyet az Országépítő Alapítvány egyik létre- hozójával, Makovecz Imrével folytattam. Ő nagyra becsülte rajzaimat. Megtiszteltetés volt számom- ra, hogy Kiskunfélegyházán, a Szakmaközi Műve- lődési Házban Ő nyitotta meg az 1996-os kiállítá- somat.


─Az általad előbb elmondottak két kérdést


inspirálnak bennem: előfordult-e Veled máskor is, hogy az elkészült munkád a megbízóid nem használták, nem használhatták fel?


─ Egyik alkalommal Kiskunfélegyházáról Pest-


re kellett utaznom. A kiadóhoz vittem fel 12 raj- zot, amelyek igazolvány és pénztárca társaságá- ban egy diplomatatáskában lapultak. Az álmosság elűzésére a büfé kocsiba mentem egy fekete elfo- gyasztására. Mikor visszajöttem, az volt az érzé- sem, hogy rosszat álmodom, számomra ismeret- len vonaton utazom. Nos, a vonat valódi volt, csak a táskám vált álommá. Hiába kerestem, több hó- napos munkám gyümölcse szublimált. Első kiállításom ─ viszonylag későn, 30 éve ─ 1985-ben volt Kiskunfélegyházán.


74 ─ A jó illusztráció lényeges tulajdonságáról már


nyilatkoztál a Magyar illusztrátorok Társasága 1995-ben megjelent bemutatkozó kiadványában. itt idézném az általad elmondottakat: „ A jó illuszt- ráció lényeges tulajdonsága, hogy hatással legyen az olvasóra és elvigye egy olyan világba, ahol ed- dig nem járt. elidőzzön a néző, fedezzen fel ben- ne olyan dolgot, ami kép nélkül nem jutna eszé- be. segítse a mű jobb megértését, elmélyítését és további gondolatokat, érzéseket ébresszen. Tar- talmában, formájában alkalmazkodjon az irodal- mi műhöz, de mindig őrizze meg az egyéni stílu- sát, ami csak az övé és rá jellemző.” Ars graphicád után most a következő kérdésem lenne: Vélemé- nyed szerint mi az illusztrálás célja?


─ Meggyőződésem szerint a szöveg igényes raj-


zokkal történő díszítése során a következőket kell szem előtt tartani: 1. A fantáziagyújtást. 2. A valóság és a mese közti lebegés megterem-


tését. 3. A hív tükrözést. (Ehhez szükséges magának a


storynak és a hátteret adó történelemnek az isme- rete.) 4. A főszereplők (ember, állat) karakterizálását.


( A pozitív hős megnyerő, a negatív hős visszata- szító legyen. Az állatok karakterizálása megfele- lő faunisztikai, etológiai, zoológiai ismereteket igé- nyel.) Végzetül szólok az egyik fixa ideámról: Már a


gyerekrajznak is művészi kvalitásúnak kell lennie! – A festők, grafikusok színhasználata ─ alkotói


eszközök diverzitásának megfelelően ─ némi spe- cifikumot mutat. például Fejér Csaba a fekete, a barna árnyalatainak és a fehérnek nagy kombina- torikusa, a szimultán színkontraszt felhasználója. neked vannak-e „alapszíneid”? Vannak kedvenc munkaeszközeid?


─ A sárga és a kék a kedvencem. Lehetőleg KOH-


I-NOOR, STADLER ceruzát, TALENS tust és akvarell- festék-koncentrátumot, valamint magyar gyártmá- nyú PANNONIA pasztellt használok.


─ ha belelapozunk az utóbbi 50 év könyv-, folyó-


irat-, napilap- és rajzfilmtermésébe, többek között az alább felsorolt művészek neveivel is találkozunk:


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92