This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár Kárász József


TANYA — RÉSZLET —


A FILM- ÉS HANGTÁRBAN FELOLVASSA HEGYINÉ CSERNUS JUDIT https://www.youtube.com/watch?v=FWn4BiEewlo


lén fölvette ez az ember, kinek egész úton nem jutott eszébe a neve s csak annyira emlékezett, hogy valamivel kij- jebb van a tanyája. Hát mán most nem viszöm tovább – mondta az ember és megtörölte barnára sült, szakállas pofáját. Én mög nem mék – felelte mosolyogva az öreggazda és kinyújtotta a derekát. – Összerázott ez a kocsi, hát hiába,


A kocsi megállt a dűlő végénél s az öreggazda leszállott róla. Gyalog indult a városból, de még a nyomásszé-


csak elszoktam mán tüle... Na, álgyon mög az én Istenöm. Köszönöm a szivességöt. Máskor is jószívvel. Még a lovak elbírják. – Kiköpte a cigarettavéget az út sarába s elhajtott. Az öreggazda néze-


gette a sáros utat, aztán megindult mellette a taposatlan csapáson, azt még nem vágták össze túlságosan a kocsik. Rögtön észrevette az autó nyomát s elmosolyodott. Amint kifelé jöttek, találkoztak egy autóval, amelyet igen kegyet- lenül agyusztált a vezető. Na, azok itt mehettek keresztül. Nem csodálja, hogy elromlott. De egye meg a fene, miért járnak erre? Nem elég nekik a város, meg a kövesút. Ott is annyit zakatolnak, hogy nem nyugodhatnak tőlük még éj- szaka sem. És még ide is kimerészkednek. Pedig itt igencsak megjárják az úttal mindig, mert azon annak is művészet eligazodni, még gyalog is, aki ismeri. De jól van ez így, legalább ritkábban háborgatják a népet, meg a földet.


46


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92