This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár Az egyiken buja, paradicsomi tájban lovagol a három király, a másikon kopár fák


közt, hóban gyalogol. Csak nem tudtam megfejteni az úgynevezett mögöttes értelmet. Feri barátom megmagyarázta, kérdésemre ugyanis ezzel az e-maillel válaszolt. „A paradicsomi bujaságú három királyok története a következő: van egy barátom - évfolyamtársam volt az egyetemen - aki a felesége számára rendelte ezt a gobelint. A felesége bolgár, és ez a megrendelő azt mondta az apunak, azt szeretné, ha a tárgy nagyon színes volna, mert a bolgár népművészet, a népviselet rendkívül színes, sokkal színesebb, mint a miénk. Ezen kívül semmilyen tematikai igénye nem volt. A gobelin tervezése tehát ebben az esetben tökéletesen eltért az addigiaktól. Apám elkezdett a felület- re színes foltokat festeni, mindenféle alak, vagy felismerhető téma nélkül. Amikor úgy érezte, hogy tetszenek neki ezek a színes foltok egymás mellett, lassan kialakí- tott valami növényi világot bele, mindenféle liánokkal, meg fákkal, és ebből kialakult egy fantasztikus táj, amely színben nagyon gazdag, de ennek a realitáshoz sok köze nincsen. Az eredménnyel meg volt elégedve, de valamit szeretett volna még hozzá- tenni, ami eléggé mesei ahhoz, hogy a dolog irrealitását ne törje meg, mégis talál- jon rajta valami értelmezhetőt a néző. Így kerültek bele a végére a három királyok.


A másik három királyok ettől teljesen független. Ezt a három királyok kedvéért


csinálta, és a téli táj, amely látható rajta, a mi pilisi környékünkre jellemző. A róka kí- váncsian nézegeti őket, ugyan mit keresnek itt ezek a furcsa figurák, ilyen színes, sze- dett-vedett göncökben a magas hóban. Nem favágók, az egyszer biztos!”


Na tessék! Évtizedek óta vagyok művészettörténész, de szavatolható, hogy mind-


ezt akármilyen hosszú gondolkodással sem találtam volna ki. Elkeseredésre még- sem érzek okot. Akár tudjuk, akár nem a műhelytitkokat, ez a sok nagyszerű alko- tás mind arra vár, hogy örömünket leljük nézésükben. Kívánom mindnyájuknak, ta- láljanak minél több gyönyörűséget a Redő Ferenc és Vörös Rozália teremtette világ megismerésében.


Köszönöm figyelmüket. (Elhangzott Redő Ferenc és Vörös Rozália képzőművész házaspár: Szövött álmok emlék-


kiállításának megnyitóján 2016. február 28-án Hódmezővásárhelyen az Alföldi Galériában. Szerk.)


42


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92