This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


E LAPSZÁMUNK SZERZŐI — IDÉZETT MŰVÉSZEI —


Albrecht Dürer (1471-1528) a reformáció Németor- szágának egyik legnagyszerűbb művésze, festő, gra- fikus, könyvkiadó és művészetelméleti író egy sze- mélyben, a német reneszánsz legismertebb képvise- lője hazájában és külföldön egyaránt.


Benák Katalin szerkesztő, újságíró


Dabóczi Arnold Jurisity Miklós Gimnázium végzős hallgatója, a Képzelet és álmok c. antológia szerzője


Dani Imre író, költő, társadalomkritikus, zeneszerző és előadó, középiskolai tanár


Dr. Domokos Tamás nyugalmazott muzeológus, malakológus Donka Gábor fotográfus Dömötör Mihály fotóművész Fenyvesi Félix Lajos (szül. 1946.) költő, újságíró


Horváth Jenő Márk Kinizsi Pál Általános Iskola tanu- lója, a Képzelet és álmok c. antológia szerzője Kárász József (1914-1996) író, könyvtáros


Kohán György (1910-1966) Kossuth-díjas festőmű- vész, grafikus. Jeles képviselője az alföldi festőknek és a hódmezővásárhelyi művésztelepnek. Drámai ko- loritú figurális kompozíciókat készített, a modern stí- lusirányzatok hatása beépült művészetébe.


Dr. Kokas Károly a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának főigazgató-helyettese, cím- zetes egyetemi docens, fotográfus


Kovács Szabina a Klauzál Gábor Általános Iskola ta- nára, költő, helytörténész


Köntös István középiskolai tanár, helytörténész Kőszegfalvi Ferenc helytörténész


Kun Szabó Erzsébet Kinizsi Pál Általános Iskola ta- nulója, a Képzelet és álmok c. antológia szerzője


Lusztig Imre (1924-2003) fényképészmester, Plohn József tanítványa.


4


Márton Dalma Eötvös József Szakiskola tanulója, a Képzelet és álmok c. antológia szerzője


Nagy Hédi Varga Tamás Általános Iskola tanulója, a Képzelet és álmok c. antológia szerzője


Némedi László fotográfus


Nemes Tekla Luca Tiszaparti Római Katolikus Ál- talános Iskola és Gimnázium tanulója, a Képzelet és álmok c. antológia szerzője


Radics Márk képzőművész


Redenczki István Németh László Gimnázium vég- zős hallgatója, a Képzelet és álmok c. antológia dí- jazott szerzője, dicséretben részesített alkotója


Redő Ferenc (1913-2012) festőművész Rostás Tibor fotográfus


Szarka Valter Sándor Eötvös József Szakiskola tanulója, a Képzelet és álmok c. antológia szerzője


Szecskó Péter Nívó- és Holló László-díjas grafikusművész


Dr.Tátrai Vilmos (szül. 1946.) művészettörténész, a Szépművészeti Múzeum tudományos munkatár- sa, a Régi Képtár főmuzeológusa. Kutatási terüle- te: 15.- 18. századi olasz festészet.


Tésik Attila fotográfus


Till Aran (1909-1996) fényképészmester, szob- rászművész. Főként vallási témájú kisplasztikákat, szobrokat készített.


Tornyai János (1869-1936) magyar festő, az alföl- di iskola kiemelkedő jelentőségű mestere. Hagya- tékát az 1951 óta a róla elnevezett Tornyai János Múzeum őrzi, s mutatja be kiállításokon a nagykö- zönségnek.


Ványai Fehér József költő


Vörös Rozália (Redő Ferencné) (1919-1992) fes- tő, grafikus, textilművész. Wilhelm József tanár, költő (Szerbia)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92