This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár TáTrai vilmos


SZÖVÖTT ÁLMOK


— REDŐ FERENC ÉS VÖRÖS ROZÁLIA KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA —


Hölgyeim és uraim,


maguk legendáriuma és anekdotakincse. A Szépművészeti Múzeum legendá- riumában Redő Ferencről, aki ott egy szép álmokból durván felriasztó kor- szakban, 1952 és 1955 között két éven át volt főigazgató, az áll, hogy az intéz- mény legtekintélyesebb szakembereinek véleményét minden lényeges kér- désben kikérte, a pozíció és a kor kínálta diktatórikus eszközöket magától tá- vol tartotta, emberségével, derűjével az országos félelem idején a barátságos munkahelyi légkör egyik szigetét teremtette meg. Az első ötven év című ön- életrajzi írásában ő maga is szentel néhány oldalt a Szépművészeti Múzeum- ban töltött időszakának. Az önéletírások csapdája, hogy könnyen az önigazo- lás fórumává válhatnak, ezúttal azonban az abban foglaltak teljes összhang- ban állnak mindazzal a jóval, ami a nevezetes múzeum kollektív emlékezeté- ben őrződött meg. Redő egyik jóval későbbi gobelin-jének témája egy isme- retlen huszadik századi magyar bölcs ezüstös levelek és apró virágok kacska- ringós keretébe foglalt mondása, miszerint


Nem csak családoknak, munkahelyeknek, intézményeknek is megvan a


37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92