This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár A déli ebédellátás itt is a gazdák feladata volt. Arra viszont nem számítottunk, hogy egész héten paprikáskrumpli


és keménytarhonya váltogatja egymást. Kértük a bandagazda intézkedését, ami meg is történt. Ennek köszönhető- en csupán annyi változás történt, hogy alkalmanként tejbe aprított kenyér került az asztalra ebédkor. Egyre többen súlyos hasmenéssel küszködtünk, mert az ivóvíz ásott kútból származott, melybe a trágyalé is beszivárgott némely- kor. Ismét a bandagazda intézkedett. Kiderült, hogy artézi kút több kilométer távolságra található és az odaszállítás órákba kerül. Végül lovas fogattal hoztak iható vizet több vizeskannával. A heti munkarend hétfő hajnaltól szombat délutánig tartott. Mivel a munkások valamennyien vásárhelyiek vol-


tunk, a visszajárást úgy oldottuk meg, hogy Vásárhelyről vonattal utaztunk Mindszentig, majd komppal keltünk át a Tiszán. A hazajárás ugyanezen az útvonalon történt. Milyen volt a cselédsors a Pallavicini–birtokon? „Munkásait zsellérekből toborozta, akik egész életükben ott lak-


tak, sőt a gyermekeik is... Családjukkal együtt az uradalomtól kapott járandóságból, „kommencióból” éltek….. A köz- ség közterheinek kilencven százalékát az uradalom fizette….. Durva bánásmód alig, esetleg egy-két esetben volt… Az uradalom többször is tett gesztust a szegények iránt, szociális segítséget nyújtott. Sövényházán több telket és épü- letet adott át ingyen közoktatási célra. A Pallavicini uradalom a harmincas években a tíz legjobban gazdálkodó birto- kok közt volt”- olvasható a Wikipédián. Teljesen más megközelítésben foglalkozik Török József a Pallaviciniekkel a Délmagyarországban a közelmúlt-


ban megjelent ”Mai cselédek” című írásában a sándorfalvi általános iskola névadó ünnepsége kapcsán. Az iskola a Pallavicini Sándor nevét vette fel 2002-ben, tisztelegvén a gróf úr előtt, aki kétmillió forintot adott az iskolának fej- lesztés céljára. Hivatkozik többek között, Kovács Imre, az egykori Nemzeti Parasztpárt főtitkára, a „Néma forrada- lom” című írására, melyben a szerző a dohánytermeléssel foglalkozó települések teljes szétveréséről ad számot. Az akció a katonaság igénybevételével történt 1852-ben, mert a gróf félt, hogy egy központi intézkedés, földesúri jogait kedvezőtlenül érintheti. A grófi családdal kapcsolatban - több negatívuma mellett - ne hallgassuk el Pallavicini Antal őrgróf nevét /1925-1957/ megemlíteni, akit az 56-os eseményekben való tevékenységéért végeztek ki. A cséplés, a fentebb említett problémák miatt augusztus végéig tartott. A hónap utolsó hetében én már nem


dolgoztam, mert ezt a néhány napot tanszerek beszerzésére fordítottam, mivel az új tanév kezdete a küszöbön állt. Az utolsó időszak nehézségeit is leküzdve, jó keresettel fejeztem be cséplőmunkási tevékenységemet. A mai napig nosztalgiával gondolok egy szombat estére, amikor lekéstük a kompjáratot és a révész ladikon szál-


lított át bennünket a túlpartra Mindszentnél. Az éjszakai csendet csak az evezőlapátok halk csobbanása zavarta. A holdfény csillogott a sima víztükrön. Ekkor Sz. Zoltán tanár úr, gyönyörű tenor hangján énekelni kezdte a ”Holdvilá- gos éjszakán…”című dalt.


Fotó: Becca 26


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92