This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár Jegyzetek


1. Dömötör János: Kohán György festőművész kiállítása. In: Csongrád Megyei Hírlap, 1959. 07. 19. A mester vásárhelyi kiállításával részben szimultán (június ─ augusztus) Budapesten a Műcsarnok kamaratermé-


ben is volt egy nagysikerű kiállítása, amelyet László Gyula nyitott meg, aki Kohán festészetét a Kohán György kiállítá- sa a Műcsarnok kamaratermében katalógus előszavában „Fekete szivárvány”-nak titulált. A katalógus szerint 16 fest- mény és 14 grafika szerepelt a kiállításon. A kiállítás létrejötte a Mesternek köszönhető, hiszen Benke Valéria műve- lődésügyi miniszternek (1958─1961) írt levele nem talált süket fülekre, sőt a válasz prompt jött vissza! (Fábián Irén: Kohán György 25 éve halott. In: Békés Megyei Hírlap, 1991.december 16./melléklet/ 8 o.) Bibliai tanulság: Iuva te ipsum et Deus iuvabit./Segíts magadon, az Isten is megsegít.


2. Menenius Agrippa consul (503 BC) klasszikus meséje ─ a kéz és a láb fellázad az állandóan zabáló gyomor el-


len ─ jutott eszembe a szög öröméről. Végre rájönnek arra, hogy neki, mármint a szögnek milyen fontos szerepe volt a kép megláttatásában.


3. Krasznahorkai Géza: Halhatatlan élet. Beszélgetés dr. Supka Magdolna művészettörténésszel. Gyulai Hírlap,


Karácsonyi oldalak, 2003.december 24. 3. o. Az írás címéről Nyírő József jutott az eszembe. 4. Ez azonban csak átmeneti állapotnak bizonyult, a végsőre még 36 évet kellett várni. A Békés megyei Múzeumi


Egyesület 1895-ben felavatott épületének átalakításával, kibővítésével megszületett Kohán György Képtár ─ a gyulai Erkel Ferenc Múzeum tagjaként ─ 2015-ben nyílt meg.


5. Az Erkel Ferenc Múzeumban dolgozók között, még ma is tartja magát a fáma a keresztanyaság (Ibos Éva) ne-


hézségeiről, a sok-sok címadási problémáról. A 79.104.1. és 79.105.1. leltári számú „Zíniák” (77x57) és „Kék váza” (70x63) olajfestmény egymás után kapta a nevét. Mindkét kép zínia csokrot ábrázol, ráadásul ugyanabban a kétfüles, kék színű talpas vázában. A nehézkes „Zíniák kék vázában I.” és „Zíniák kék vázában II”. cím helyett a cím megosztá- sával születet meg a „Zíniák” és „Kék váza” cím. A 79.118.1. leltári számú „Zíniák fekete vázában” (76,5x61.) képen ismét az előbb már említett váza jelenik meg, de a megfelelő világítás hiányában, fekete színben.


6. Ibos Éva a Mester születésének 100. évfordulójára Kohán György albumot jelentetett meg a Kossuth Kiadónál 7. Dömötör János: Kohán György festőművész kiállítása Vásárhelyen. Csongrád Megyei Hírlap, 1959.07.19.


(1.,2.,3.) György Kohán (1910─1966) Exposition: 21.10.1981. Ville de Vallauris (4.) Új Auróra, 1978. 1. sz. 8. o. (5.) 8. Nem foglalkozom azokkal a festményekkel, amelyeken megjelenik ugyan a zínia önmagában vagy más virág kí-


séretében, de a cím erről nem nyújt felvilágosítást. Például: „Kék váza” Kohán Képtár 79.105.1., 70x63, olaj; „Virág és illatszerek” Kohán Képtár 79.335.1., 70x91, olaj, vászon.


9. Ville de Vallaurisban, 1981-ben kiállított kép. 10. A köznyelvi rézvirág/menyecskevirág/zínia megnevezés mellett, egyes katalógusokban a tudományos Zinnia


nemzetségnév is felbukkan. Például a művész 1981-ben, Vallaurisban (Provence) rendezett kiállításának katalógusá- ban. A zínia név használatával hosszasan lehetne vitatkozni.


11. Supka Magdolna: Kohán György. Gyula 2001. 74. o. 12. Fotó: Pénzes Dániel


22


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92