This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


A „Zíniák” keretének hátoldalán található kézírások Tudvalevő, hogy a gyulavári születésű Mester művészeti hagyatékát ─ megközelítően 3000 festmény és


grafikát ─ végrendeletileg Gyula városára hagyta. A hagyaték 1979-ben megnyíló Kohán Képtárban (régi Vigadó) talált méltó helyére (4). A hagyaték feldolgozásának kezdeti lépései Ibos Éva művészettörténész nevéhez fűződnek (5), aki a Móra Ferenc Múzeumba (Szeged) kerülésével sem mondott le Kohán György missziójáról (6). Édesapámtól tulajdonomba került „Zíniák”-on kívül, különböző dokumentumokban (7) valamint a gyu-


lai Erkel Ferenc Múzeum Kohán Képtárában (EFMKK) még 7, címében zíniás csendélet (8) lelhető fel, ame- lyet a Mester festett. Ezek tulajdonosa, cím, technika, hordozó és méret sorrendben a következők:


1. Dr. Ormos Pál ─ Zíniák tükörrel, olaj, vászon, 96x76 cm. 2. Dr. Finta Dezső ─ Zíniák tükör előtt, olaj, vászon, 87x71 cm. 3. Szabó Endre ─ Zínia csokor, olaj, fa, 82x60 cm (véleményem szerint nem fára, hanem rétegelt lemez-


re/furnérra festett képről van szó) 4. EFMKGyK (Gyula) ─ Zíniák, olaj, – , 77x57 cm (9) 5. EFMKGyK (Gyula) ─ Zínia fekete vázában, olaj, ─ , 76,5x61 cm 6. EFMKGyK (Gyula) ─ Zíniák üvegben, olaj, vászon, 100x70 cm 7. EFMKGyK (Gyula) ─ Zíniák kék vázában, olaj, vászon, 90x70 cm


Ha feltételezem, hogy édesapám a Műcsarnokban kiállított képet kapta kézhez, akkor a Tornyai János


Múzeumban kiállított képnek vissza kellett kerülnie Kohán Györgyhöz, aki azt később eladta egy múzeum- nak, vagy egy magángyűjtőnek. Az a tény, hogy a két képet össze lehetett cserélni, azt sejteti, hogy azok megközelítően egymás hasonmásai. Köztudott, hogy Kohán György kedvenc virága a napraforgó és a zínia, tudományos nevén Zinnia elegans


(10) volt. A magyar rézvirág elnevezés mellett vajon miért van szükség az eltorzított, magyarosított tudo- mányos név használatára? Egy bizonyos, a szövegszerkesztéskor a gép rendszeresen piros színű hullámos vonallal jelzi a helytelen névhasználatot! A zínia édesanyjára, édesanyja kertjére emlékeztették a festőművészt, az emlékek pedig hatalmas erőt


adtak az ecsetkezeléséhez. „Két hete, hogy újra festek ─ de kizárólag virágot ─ zíniát és napraforgót. A zínia határozottan konstruált, ún. paraszt virág, a napraforgó meg pogány, ─ mielőtt elkezdtem festeni, sokáig néztem. Mikor kitettem a tubusból a festéket ─ vöröset, kéket, narancsot, már erősebben vert a szívem ─ a zínia csokor úgy jelent meg, mint egy köteg kézigránát ─ ami robban ─, ahogy festettem, úgy emelkedett a pulzusom. A fene majd megevett az izgalomtól, ─ a »Napraforgónál«, mivel ez 120x180 cm és a felületet


18


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92