This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár DomoKos Tamás KOHÁN GYÖRGY (1910-1966) EGYIK KEDVENC VIRÁGÁRÓL, A ZÍNIÁRÓL


összegyűjtött festményeit szétosztja három gyereke között. Én voltam a szerencsés, mert először választ- hattam. Nem sokáig tétováztam, Kohán György 1959 júliusában(1) Hódmezővásárhelyen kiállított, édes- apám által megvásárolt „Zíniák”-ja mellett döntöttem. A kép leakasztását a titokban kép alá bújt négy pár lábú pókocska nem vett jó szívvel, a fal pedig szégyellte magát, mert kiderült, hogy az elmúlt évtizedek alatt sokat öregedett, az ember bőréhez hasonlóan sötétedett a színe. A kép leakasztása után a festmény helye hetykén világított, és mutatta, hogy valamikor itt kép lógott, a kampós szeg pedig örült, mert végre megmutathatta magát (2). A mester egyik, véleményem szerint legszebb „Zíniák” képe 1998 óta Békéscsabán emlékeztet az 50 éve


Mikor édesapám vélni hallotta az Acheron és a Styx távoli zúgását, elhatározta, hogy az élete során


elhunyt Kohán Györgyre és a régi, Lázár utcai szülői házra, amelyben – a szoba déli fekvésének köszönhető- en – igen gyakran fénykoszorú vette körül az üvegvázába rakott fehér, sárga, piros és mályvaszínben tobzó- dó, pasztózusan/plasztikusan megfestett zíniákat. A képen a Mester szokásos attribútumaival (csiszoltdu- gós üvegek, tükrök, keretek, dobozok stb.) nem találkozunk, a kép egyszerűen szubsztanciális.


A „Zíniák” 2012. évi egyik takarítása közben, kályhaezüst keretének hátoldalán, írásra lettem figyelmes.


A keret felső részének bal oldalán, egy letépett papírmaradványon a következő sérült írást silabizáltam ki: Országos Magy... 408 Budapest. A keret jobb oldalán pedig 3cm-es kék számokkal 62x64 méretjelölés ra- gadta meg a figyelmem. A keret alsó részének bal oldalán pedig egy felragasztott fehér papírlapocskán Kohán György kézírásával 10. Kohán György „Zíniák” olaj 62x63. 1958, apám szignójával ellátott 1959 júli- us, 2000Ft tollas írásra leltem. (A kétféle méretjelölés a fel- és lekerekítésből adódhat!) A dokumentált ke- rettel szemben, a képet hordozó három rétegből álló lemez hátoldalát viszont érintetlennek találtam. Ké- sőbb, a műcsarnok könyvtárába eljutva, megnéztem a Mester Műcsarnok kamaratermében, 1959 júniusá- ban, júliusában és augusztusában bemutatott műveinek a jegyzékét László Gyula kiállítási katalógusában. Here goes everything! Kohán 10. „Ziniák” kézírásának nyomtatott változatát pillantottam meg a jegyzék- ben a 8., 9., 11., 14. számmal jelzett csendéletek társaságában. Hogy lehet egy kép egyszerre két kiállítá- son? 1959 előtt vagy 1959-ben a mester két azonos méretű zíniás csendéletet festett? Ha nem, akkor ho- gyan került apám tulajdonába a Vásárhelyen megvásárolt kép helyett a budapesti? Netán a Mester kicse- rélte a hasonló méretű képek kereteit? A kérdések megválaszolásához elhatároztam, hogy megpróbálok hozzájutni Kohán György vásárhelyi kiállításának katalógusához. A megoldás kulcsa azonban az idő kútjá- nak mélyére zuhant, mert Borus Gábortól megtudtam, hogy a kiállításnak nem készült, vagy elveszett a ka- talógusa! A Csongrád Megyei Hírlap 1959. évi július 19-i számában viszont egy recenzió olvasható Dr. Dö- mötör János tollából. Ő a Kohán-kiállítás méltatása során felsorakoztat ugyan néhány virágtémájú képet (Sárga virágok, Virág csendélet, Virágok fekete vázában, Fekete szivárvány), de nem tesz említést olyan képről, amely címében szerepel a „zínia”. Köztudott, hogy a Kohán képek kardinális problémája az elnevezés és a datálás. „Annyit kértem csak,


hogy legyen szíves a képek hátuljára ráírni a képek keletkezési idejét. Szó nélkül ráírta. Abban a pillanatban tudtam, hogy én ezt ki fogom állítani. Ráírta, de nem volt címük. Én adtam sorban a címeket, de volt egy, ahol egy ló alatt fekszik valaki ─ nem tudtam neki címet adni, és akkor ő azt mondta Csend. Ma is döbbe- netes, mennyire pontos.” ─ írja Supka Magdolna (3).


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92