This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


Virgácsnak pedig rajzos fejlécet készített. Leveleiben is sok árnya- lata tűnik föl humorának, a szelíd öniróniától a maró, olykor vas- kos szarkazmusig. Névaláírásai szerint olykor egyszerűen „Tor- nyai piktorka”, vagy „Ecsetölő polgár”, „Piktor embör”, „Tornyai Jankó pittore”, esetleg „Nemes Búzaváry”-ként búcsúzik. Több aláírásával státusára utal gunyo- rosan, amikor azt írja: „Jankó de Nagyravitte”, „Jankó de Tornyai sine pecunia” vagy bővebben: „Tornyai János sine terra et sine femina”. Olykor nemes egysze- rűséggel „Joannes von Tornyai de Szartéry”-nek titulálja magát. Amikor őszinte önmagához, így búcsúzik levele végén: „Ján Tor- nyai, a művészet vén bolondja”. Mártélyi háza, mint „jobb


körökben” illik, ugyancsak egye- di nevet kapott. Ez volt a Villa Hottignyögöm. A fölényes intellektus


sokoldalúságával tűnt ki. Kitűnő- en ismerte mesterségét, otthon volt a népköltészetben, ő taní- totta Kiss Lajost a néprajzi gyűj- tésre. Ady-rajongó, jól tájékozó- dott a világirodalomban. Íróként is észrevétette magát. Barátja, Gonda József A Jövendőjében és a helyi lapokban cikkei, útirajzai, aforizmái jelentek meg, sőt írt vagy fél tucat jó verset is. A pusz- ta meg én című opusa szinte a Bús magyar sors, vagy a Gémes- kút mellé állítható, azok lírai pár- ja.


A korabeli lapok címoldalának lelőhelye: Németh László Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye.


A Jövendő folyóirat digitalizált változatát az alábbi linken olvashatják: http://www.nlvk.hu/jovendo/index.jsp?page=index


11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92