This page contains a Flash digital edition of a book.
ΠΡΟΣ: Αξιότιμο Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο ΚΟΙΝ: Αξιότιμο Αρχηγό Γ.Ε.Α. Απτχο ( Ι ) κ. Χρήστο Βαΐτση


Αθήνα 22-10-2015 Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α


Των Συλλόγων Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α (Σ.Α.Σ) , Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α) και των Αποστράτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (Σ.Α.Ι.Ρ)


Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Η ΕΑΑΑ έχει προγραμματίσει για τις 15 Νοεμβρίου 2015 εκλογές για την


εκλογή του νέου Διοικητικού συμβουλίου. Το νυν διοικητικό Συμβούλιο κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας θέτει διάφορα προσκόμματα με σκοπό τη ματαίωση των εκλογών. Συγκεκριμένα:


α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της ισχύουσας υπ΄ αριθμ.


Φ454/ΑΔ452352/2-9-2002 ΚΥΑ διακελεύει: 2. Την ευθύνη για την τήρηση των προθεσμιών που τίθενται για την


υλοποίηση των σταδίων της εκλογικής διαδικασίας στα επόμενα άρθρα της παρούσας απόφασης έχει το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΑΑ.


β. Οι παράγραφοι 4,5,6 και 7 άρθρου 5 της άνω ΚΥΑ προβλέπουν: 4. Ο έλεγχος νομιμότητας υποψηφίων και η ανακοίνωση του


αποτελέσματος στους υποψηφίους πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και ολοκληρώνεται εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία πέρατος υποβολής υποψηφιοτήτων. ( Δηλαδή μέχρι 10-9-2015 καθόσον ως ημερομηνία πέρατος υποβολής υποψηφιοτήτων έχει καθορισθεί η 31-8-2015).


5. Υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους εντός διημέρου από της


ανακοίνωσης σ’ αυτούς του αποτελέσματος ελέγχου νομιμότητας υποψηφιοτήτων. 6. Κρίση των ενστάσεων αμετακλήτως από την Κεντρική Εφορευτική


Επιτροπή, εντός πενθημέρου από την υποβολή τους.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3