This page contains a Flash digital edition of a book.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ


Αθὴνα, 9 Οκτωβρίου 2015


Προς: Αερολέσχες µε δραστηριότητα Γεν. Αεροπορίας Κοιν.: ∆.Σ. ΕΛ.Α.Ο., Γ.Γ. ΕΛ.Α.Ο. ΘΕΜΑ: 4οι Περιφερειακοί Αγώνες Ηµεροµηνὶα: 6-7 Νοεµβρίου 2015


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 4.2


Αγαπητοί Φίλοι, Σας ενηµερώνουµε ότι, ο 4ος Περιφερειακός αγώνας «Χρονοµέτρησης Κύκλου-Προσγειώσεων Ακριβείας» ϑα διεξα-


χθεί στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο «Ιωάννης Καποδίστριας» Κέρκυρας, µε οργανωτή την Επιτροπή Γενικής Αεροπορίας και διαχειριστή την Αερολέσχη Κέρκυρας, το Σάββατο 7/11/2015. Ο λόγος της µετάθεσης της ηµεροµηνίας των αγώνων οφείλεται στο ότι κατά την προηγούµενη ηµεροµηνία το αεροδρόµιο αδυνατεί να µας υποδεχθεί, λόγω αυξηµένης κυκλοφορίας. Ο Κανονισµός του αγωνίσµατος, ϐρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.elao.gr/web/ga2.htm


• Την ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποτελούν οι :


1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ, Πρόεδρος , 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, µέλος , 3. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΟΥΓΑΣ, µέλος.


• ∆ιευθυντής Αγώνα και ∆ιευθυντής Κριτών ο κος ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ • Την ΕΛΛΑΝΟ∆ΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποτελούν οι :


1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ , Πρόεδρος, 2. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΟΥΓΑΣ, µέλος, 3. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, µέλος


• Την Σχεδίαση του αγώνα ϑα επιµεληθεί ο ∆ιευθυντής Αγώνα .


• ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν τα σωµατεία-µέλη της ΕΛ.Α.Ο. που είναι ταµειακά ενήµερα, µε αθλητές τους, κατόχους αριθµού αθλητικού µητρώου Γενικής Αεροπορίας.


• Η δήλωση συµµετοχής των αθλητών, πρέπει να γίνει από το σωµατείο τους µε την συµπλήρωση του σχετικού Πα- ϱαρτήµατος Α (που απεστάλη µε το προηγούµενο ενηµερωτικό σηµείωµα), η οποία πρέπει , για να είναι έγκυρη,


να ϕέρει υπογραφές και σφραγίδα του Σωµατείου. Η τελευταία προθεσµία υποβολής ∆ηλώσεων Συµµετοχής είναι µέχρι την 14:30 τοπική ώρα, της 30ης Οκτωβρίου 2015 στο ϕάξ της ΕΛ.Α.Ο. (210-9649547) ή στη διεύ- ϑυνση e-mail: elaoinfo@elao.gr. Σηµειώνεται, και ϑα τηρηθεί αυστηρά, ότι συµµετοχές που ϑα παραληφθούν µετά από την παραπάνω ηµεροµηνία, δεν ϑα γίνονται δεκτές.


• Συµµετοχές που, ήδη, υπεβλήθησαν ϑεωρούνται έγκυρες για την νέα ηµεροµηνία.


• Το παράβολο συµµετοχής καθορίζεται σε 30 € κατ΄ άτοµο και καταβάλλεται σύµφωνα µε όσα ορίζει το ΠΑΡΑΡ- ΤΗΜΑ Α. Το παραπάνω παράβολο καλύπτει µόνο οργανωτικά έξοδα. ΄Ολα τα υπόλοιπα έξοδα των αθλητών ϑα πρέπει να καλυφθούν από τους ίδιους. Για το Αεροσκάφος, δεν απαιτείται καταβολή δικαιώµατος συµµετοχής.


• Καύσιµο: Οι συµµετέχοντες ϑα πρέπει, µε µέριµνά τους, να ϕροντίσουν για επαρκείς ποσότητες (για κάθε α/φ) και η ΕΛ.Α.Ο. δεν ϑα µεσολαβεί για την προµήθεια του καυσίµου.


1


Page 1  |  Page 2