This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár KÖNTÖS ISTVÁN FŐTÁVÍRÁSZ VOLTAM A MAGYAR NÉPHADSEREGBEN


nyarán kezdődött, amikor az érettségi után nem nyertem fel- vételt a szegedi Juhász Gyula Pe- dagógiai Főiskola biológia- föld- rajz szakára. Más továbbtanulá- si lehetőséget kellett keresni, ez- zel elkerülendő a katonai szolgá- latot, melynek rémképe elérhető közelségbe került.


A történet valamikor 1953 A MÁV forgalmi szolgálatte-


vő gyakornokokat keresett, ösz- szesen négy főt. Negyed ma- gammal megfeleltünk a felvéte- li követelményeknek. A vásárhe- lyi nagyállomáson kezdtük fel- készülésünket a vasúttiszti pá- lyára. Miután néhány vizsgát le- tettünk /távírász, forgalmi/ de- rült ki, hogy az ekkor már igen zavaros politikai viszonyok mi- att, nem fog indulni a tisztképző. Gyakornok társaim közül egy sze- mély maradt csupán a vasút szol- gálatában. 1955 nyarán hárman kiléptünk a gyakornokképzés- ből. Saját magam a Városi Tanács adócsoportjánál vállaltam állást. Igy részemre a tényleges kato- nai szolgálat kikerülhetetlen volt, besoroztak a hadseregbe.


1955. november 11-én a


Péczeli Attila Zeneiskola nagy- termében volt a gyülekező reg- gel nyolctól este tízig, valamint pszichikai felkészítés a könnyű- nek nem nevezhető katonai szol- gálatra.


Köntös István katonakönyve


Zeneszó és katonai vezényszavak kíséretével indultunk a nagyállo-


másra, onnan vonattal az ismeretlenbe. Közel három-négy órányi utazás után vonatunk megállt a nyílt


pályán. Itt kellett kiszállni, majd vonultunk a laktanyába, ahol a fogad- tatás nem tartozott a „szívélyes” közé. Négy-öt borbély tar kopasz- ra nyírta az enervált társaságot. Minden magunkkal vitt elemózsiát ki kellett pakolni a hatalmas ebédlő asztalára, melyet másnap a kiéhe- zett öregkatonák/egyéves/ fogyasztottak el. Miután a borbélyok a „fri- zurakészítést” befejezték, következett a fürdés és tetvetlenítés.


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60