This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár A vásárhelyi téglaépítészet ér-


tékét legalább ennyire növelik a szegényebb tulajdonosok házai, melyeken az ötletesség, a kre- ativitás figyelhető meg jobban. A tégla iránti szeretet ugyanis azokon a házakon is megjelenik, amelyek tulajdonosai nem en- gedhették meg maguknak, hogy téglával burkolják házaikat. Eze- ken a – sokszor vályogból épített –, vakolt homlokzatú házakon az oromzatokat csakazértis téglá- val, téglaszalagokkal díszítették és sokszor az ablakokat is tégla keret veszi körül.


döntő többségén – a sárga az alapszín és a kü- lönböző építészeti tagozatok pirosak. Azonban sok lakóházon a sárga felületre különböző geo- metrikus vagy stilizált növényi díszeket is raj- zoltak a piros téglák megfelelő elhelyezésé- vel. A leggyakoribb ilyen dísz a csúcsára állított rombusz, de sok helyen látunk X és + jeleket is.


A későbbi épületeken – és a lakóházak A rengeteg gyönyörű lakóház közül csak a


Hódi Pál u. 11., a Dózsa György útja 19. és a Nyizsnyai u. 5. számú épületeket emelem ki, mert véleményem szerint ezek a legszebbek.


A téglából, téglaszalagokból


képzett motívumok változatos- sága mutatja leghívebben, hogy a vásárhelyi emberek igazán sze- rették a téglát és egészen magas szintre emelték a téglából való építkezést és díszítést.


Fotó: Bodó Péter


6


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60