This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


1991–1992 A Magyar Alapítványok Szövetsége elnöke. 1995–1999 A Nemzeti Akkreditáló Testület fellebbviteli bizottságá-


nak elnöke.


1995– A Magyar Szabványügyi Testület elnöki tanácsadója. Kiváló feltaláló (arany fokozat). 300 publikáció és találmány szerzője. Kitüntetései:


Pattantyús-nagydíj, Pro Urbe (Bács-Kiskun megye), a Gépipari Tudományos Egyesület és a Magyar Szabványügyi Tes-


tület aranyérmei 2006-ban a Mérnök Világszövetség elnöke, Kamel Ayadi elismerő


oklevéllel jutalmazta Hadas János okleveles villamosmérnököt a mér- nökképzés területén végzett innovatív, eredményes tevékenységéért. Hadas János az elismerést ünnepélyes keretek között a Parlament fel- sőházi termében vette át a 7. Mérnökképzési Világkongresszus meg- nyitó ünnepségéhez kapcsolódó nyitó plenáris ülésen


Édesapja Hadas Lajos (1902–1977) vásárhelyi fogorvos, nagyap-


ja Steinkampf János (1876–1944) vásárhelyi vaskereskedő, édesanyja Steinkampf Ilona (1909–1982) vásárhelyi festő- és iparművész. Vásárhelyi kötődését nemcsak családi szálak jelentették, hanem ki-


fejezte azzal is, hogy műszergyűjteményének és könyvtárának meg- annyi értékes darabját hagyta alma materére, melyek közül számos szervesen beépült a fizikaoktatásba. A Bethlen Gábor Református Gimnázium részére átadott több száz tételben például kézi spektro- métert, nagy érzékenységű volt- és ampermérőket adományozott. Technikatörténeti érdekességű, de ma is használható fényképészeti eszközöket, filmfelvevőt, 19. századi könyveket adott egykori gimná- ziumának.


Tisztelt Professzor Úr, Kedves János barátunk! A teremtő Isten áldja meg hamvadó poraid. A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium kö- zössége nevében igaz szeretettel.


PROF. DR. KOVÁCS LÁSZLÓ Az Amerikai Egyesült Államokban élő professzor emeritus


59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60