This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


Nevéhez fűződik többek között a V43-as mozdony elektronikájá- nak kidolgozása is. Villamosmérnöki diplomája megszerzése után, a Budapesti Mű-


szaki Egyetemen, illetve a Kandó Kálmán Főiskolán tanított. Előtte az Igazságügyi Minisztérium Szakértői Irodájának elnöke, majd alapító tagja volt a Magyar Mérnökakadémiának, Ellenőrző Bizottságának el- nöki tisztségét bízták rá.


Életrajza Hadas János villamosmérnök, irányítástechnikai szakmérnök,


elektronikai, számítástechnikai mérnök, fejlesztő-szervező, igazság- ügyi szakértő, elnöki tanácsadó. 1959–1961 A DÉMÁSZ üzemvezető-helyettes főmérnöke Kecske-


méten. 1963–1967 A Villamosipari Kutató Intézet munkatársa, témaveze-


tője (elektronikus nagyvasúti villamos mozdonyok fejlesztése a Sie- mens A.G. együttműködésével, teljesítményelektronikai kutatások, fejlesztések). 1967–1969 A Magyar Elektronikai Ellenőrző Intézet fejlesztési ve-


zetője. 1969–1980 Az Országos Igazságügyi Műszaki Szakértői Intézet ala-


pító igazgatója. 1874– A Budapesti Műszaki Egyetemen a munkavédelem tárgy ve-


zető előadója.


1980–1982 Az igazságügyi miniszter tudományos tanácsadója. 1980–1984 Az Industriaexport export fővállalkozó vállalat főosz-


tályvezetője, vezérigazgató-helyettese. 1982–1984 Az Ipari Minisztérium államtitkári szakértői irodájának


igazgatója (s technológiafejlesztési és anyagracionalizálási kormány- programok vezetője). 1984–1991 Az Ipari Informatikai Központ fejlesztési főmérnöke (a


minisztérium vezetői információs rendszerének és a nemzetközi on- line kapcsolatainak megtervezője). 1991– Az Invorg Rt. felügyelő bizottságának elnökhelyettese, ipa-


ri és logisztikai parkok tervezője, szellemi termékek vagyonértékelő szakértője.


1970–1995 A Minőség és Megbízhatóság folyóirat rovatvezetője. 1972–1982 A Művelődési Minisztérium Felsőoktatási Munkavédel-


mi Közlemények című periodikájának rovatvezetője. 1978–1981 A Magyar Tudományos Akadémia Munkatudományi


Bizottságának választott tagja, a Munkavédelmi Albizottság alapító titkára.


1990– A Magyar Mérnökakadémia Ellenőrző-, majd Etikai Bizottsá-


gának elnöke. 1989–2002 A Gépipari Tudományos Egyesület Ellenőrző Bi- zottságának elnöke.


58


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60