This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár KOVÁCS LÁSZLÓ


IN MEMORIAM HADAS JÁNOS 1934. október 14. – 2014. november 1.


betűvetést a Deák Ferenc utcai református elemi is- kolában kezdte, majd 1953-ban a Bethlen Gábor Gim- náziumban érettségizett. Helyénvaló itt megemlíteni, hogy abból az első osztályból hatan voltunk, akik ti- zenkét éven át mindvégig diáktársak maradtunk: Csá- ki László, Hadas János, Kis Magdolna, Kovács László, Nagy György Etelka és Seress Zsuzsanna. Nagy szo- morúságunkra Hadas János közülünk az első, aki egy kimagasló pályafutás után befejezte életét. A vásárhelyi évekre visszatekintve érdemes felke-


Hadas János Hódmezővásárhelyen született. A DR. HADAS JÁNOS "villamosmérnök, irányítástechnikai szak-


mérnök, elektronikai, számítástechnikai mér- nök, fejlesztő-szervező, igazságügyi szakértő, elnöki tanácsadó..."


resni több érdekes emléket. Már fiatal éveiben szinte minden érdekelte, és nagy szorgalommal széleskörű tanulékonyságról adott számot. Tanárai között külö- nösen életre szóló hatással volt rá Tornyai Sándor, va- lamint dr. Körtvélyessy László. A későbbi nagy tudós a Bethlen Gimnázium tanári karára az évek folyamán különös hálával adózott. Érdeklődését felkeltette a bővebb helyi szakértői


közösség is, akiknek tanácsát az otthon felszerelt la- boratóriumában rendszeresen felhasználta. Hadas János az egyik ilyen mozzanatra – elismert tudós pro- fesszorként – a Vásárhelyi Kurír 2001. július 21. szá- mában így emlékezett:


„A vegyi kísérleteknél sok tanácsot és személyes


segítséget kaptam a »mérges Kovácstól«, aki azért volt «mérges«, mert széles profilú vegyszer- és mé- regkereskedése volt a Kossuth téren.”1


Mindenféle kémiai kísérlet, vagy műszaki mozgó-


szerszám állandóan foglalkoztatta. Például a Bethlen Gimnázium évente egy színvonalas irodalmi színielő- adást tartott, amit a Fekete Sas nagytermében ren- deztek meg. 1953. január 17-én a Csongor és Tünde előadása szerzett érdemeket az iskolának. Dr. Osváth Béla volt a főrendező, aki évek múlva a Nemzeti Szín- ház dramaturgja lett.


1. Kovács Lajos (1897–1974) vegyszerkereskedő, jelen sorok írójának édesapja. Üzlete a mai Alföldi Galériában.


56


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60