This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár Ezek az egész a városképet meg-


határozzák, és pontosan ez külön- bözteti meg a vásárhelyi téglaháza- kat más alföldi mezővárosoktól: ná- lunk nemcsak egyesével, önmaguk- ban állnak és nemcsak kuriózum- nak számítanak, hanem következe- tesen sorakoznak egymás mellett, kisebb-nagyobb szigeteket alkot- va és ez a sok-sok sziget gyakorlati- lag lefedi az egész várost. A legszebb ilyen sziget a Bajcsy-Zsilinszky út kö- zepén található, ahol nagyobb hom- lokzatú téglaházak érik egymást, de több száz méteres körzetben nincs másik téglahomlokzatú ház. Hason- ló szigetet látunk még a Petőfi út és a Könyves utca közepén, vagy a Ga- lamb utca végén. Valamivel nagyobb területűek a Vöröskereszt utca – Kár- olyi utca vagy a Lázár utca – Vajda utca találkozásánál elterülő szigetek. A kisebb házak a Klauzál utca és a Csomorkányi utca közepén tömörül- nek feltűnően, de figyelemre méltó a Zrínyi utca végén található sziget is. Ugyanakkor a középületek is von- zották a hasonló lakóházakat: példá- ul a susáni református templom kö- zelében is rengeteg ilyet látni, me- lyek még a templomhoz hasonlóan igényesebb kivitelűek is.


Valóban, a téglaházak nagy szá-


ma mellett a minőségüket is ki kell emelni, mert ezek a házak sokszor igen szépek. Főleg a módosabb tu- lajdonosok tudtak igazán szemet gyönyörködtető, többszínű homlok- zatokat építeni. A vásárhelyi tégla- épületeket ugyanis alapvetően piros és sárga téglákkal burkolták, de ezek a legtöbbször egy homlokzaton ve- gyesen helyezkednek el. A korai épü- leteket – és főleg a nagyobb középü- leteket, mint például a Bethlen Gim- názium – inkább piros tégla burkolja, de az ablakok környékét és a párká- nyokat sárga téglák alkotják.


"... a város legnagyobb téglaépítménye, az árvízvédelmi fal..."


A Bethlen Gábor Református Gimnázium a "kőfallal" előtérben Kligl Sándor alkotása, a József Attila szoborkompozíció


Fotó: Benák K. 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60