This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


Ványai Fehér József 1959. október 13-án született


Dévaványán. "Nevem elé azért írtam egy


szót (Ványai), mert szeretném magam megkülönböztetni a ma- gyar közéletben ismert névroko- naimtól, másrészt ezzel hovatar- tozásomat is jelzem. " Jelenleg is Békés megyében,


Gyomaendrődön él a családjával. Újságírással és írással foglalkozik, legutóbb a Magyar Nemzet tu- dósítójaként és a Csabai Mér- leg felelős szerkesztőjeként tevé- kenykedett. Másfél évtizedig írt a Békés megyei lapoknak (Napi Délkelet, Békés Megyei Nap, Heti Délkelet). A Heti Kelet című lapot maga


alapította és adta ki négy éven át, 2002-től 2006-ig. A kilencvenes években öt évig


külsőzött a Szabad Földnek. Más országos lapok közül legtöbb írá- sa a Tallózóban és az Új Időkben jelent meg. A nyolcvanas évek vége óta


szerepel folyóiratokban. Irodalmi publikációi sora, né-


melyik orgánumban több alka- lommal is: Új Aurora, Napóra, Napjaink, Magyar Napló, Tekin- tet, Polísz, Napút, Lyukasóra, Bú- vópatak, Dunatükör, Kapu.


Szakmai elismerései: a Magyar Napló szociográfi-


ai pályázatának (Önképünk az ez- redfordulón) és a Polísz Csengey-pályázatának


díjazottja Hat éve a Magyar Írószövet-


ség tagja. 40


Átjátszik a sötét


Vadlibák ködfoltos égen át el, tovatűnik a lét. csak rikácsolásuk hallik az éjben, jajveszékelés


túlvilági úton innen. Ahogy átjátszik a sötét, az üres nincsen lesz az úr, és „felszállnak a kék lepkék”.


Isten fia bújkáló árny, csontig szégyenül a világ. Fent a holdezüst hidegül, lent átokverte föld feketéll.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60