This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár ARANY-TÓTH KATALIN Ars poetica — alkotói életút... 1966. május 9-én születtem, Hódmező-


vásárhelyen. Azóta is itt élek, szülőváros- omban.


1984-ben érettségiztem városunk köz-


gazdasági szakközépiskolájának pénzügyi tagozatán. Három gyermek édesanyja va- gyok, akik már átlépték a felnőtt kor küszö- bét, de születésük óta hálás vagyok szere- tetükért. A család fontossága egész eddigi életem meghatározta, s ezt a szüleimtől ka- pott értéket szeretném továbbadni mind- addig, amíg élek.


Érdeklődésem évtizedek óta a művésze-


tek, leginkább az irodalmi alkotások felé irányul. Váci Mihály költészete már egész fiatalon nagy hatással volt rám. Műveit 14 éves koromban fedeztem fel, és úgy érzem, meghatározó erőt merítettem e nagyszerű költő szellemi hagyatékából.


1994-ben próbálkoztam először ver-


sek írásával, amikor egy igen nehéz idősza- kát éltem az életemnek. A líra felé mene- külve, egy fajta túlélést jelentett számom- ra az, hogy kiírhattam magamból az érzése- imet. Attól fogva elválaszthatatlan részem- mé lett az írás. Hiszem, hogy mindannyian okkal születünk e világra, és mindenkinek feladata van. Az én belső erőm arra ösztö- nöz, hogy az írásaimon keresztül átadjak valami számomra fontosat az embereknek. A versek különleges varázsába merülve egy olyan világ mutatja meg magát, amit csak alázattal lehet megérinteni. Írásaim hitval- lásként üzennek azoknak, akik meghallják a szót. Hiszek a szeretet, az egymásra figyelés és kitartás mindent elbíró, összetartó erejé- ben, s hiszem, hogy a tiszta, őszinte szavak olyan hidakat építhetnek az emberek kö- zött, melyek képesek minden nehézségen átsegíteni bennünket.


Megjelent köteteim:


A lélek magányossága (2005 - Unisher) Kitárt karokkal (2007 - Unisher) Álom és Tenger (2010 - Unisher)


szakmai áttekintő:


2005 - Író Kilencek Nemzetközi Köre tagja 2006 - Irodalmi Rádió tagja 2008 - Kárász József Irodalmi Kör tagja (2011-től alelnöke) 2010 - Szegedi Írók Társaságának tagja 2011 - Dél-Alföldi Művészeti Kör tagja 2011 - Krúdy Gyula Irodalmi Kör Pártoló tagja 2013 - Váci Mihály Irodalmi Kör tagja


Elismerések:


Kárász József díj - Hódmezővásárhely 2008 Batsányi-Cserhát díj - Budapest 2014


Jelentősebb publikációk:


Így emlékszünk '56-ra – Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatal kiadványa (2006) Hallgató – Irodalmi Rádió gyűjteménye (2006) IrodalMatt a magyarnak – Irodalmi Rádió kiadványa (2007) Fullextra alkotóközösség antológiái – (2006-tól) Szegedtől Szegedig Szegedi Írók Társaságának antológiája (2011) Alföldi Paletta Csongrádi alkotóközösség antológiája (2011-től) Kaláka – Irodalmi folyóirat (2007-től) Szózat – Irodalmi folyóirat (2010-től) Föveny – Irodalmi folyóirat (2010-től ) Délibáb - Művészeti magazin (2014-től) Kláris - Irodalmi-kulturális folyóirat (2015-től)


Honlapja: http://aranykati.blogspot.hu


37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60