This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár – Tibikém! Szerencsénk van, hogy három napja zivatarosan esik az eső! Nem járnak erre se lovas kocsi-


val, se lóval, vagy motorral, biciklivel az emberek. Se gazdák, se napszámosok. A vörös hajú – nyírségi volt – válaszolt is:


– Kareszom! Emlékszel, hogy három napja, szerda délután hoztak ki négyünket a lőtér-határ dűlőútjára. – Tibikém! Fura volt az a késő este, éjszaka. Ám mozgás nem volt. – Karesz! Csütörtök hajnaltól életfontosságú volt a területvédés! Akkor állítólag ezredgyakorlatokat tar-


tottak. A megbeszélés alapján mindig ketten őrködtünk két órát, közben a másik két társunk pihent, vagy aludt is, függetlenül az időtől. – Te, Tibi! Csak hogy, mikor leváltottak, akkor nem csak borult volt az ég, hanem villámlott is. Csúnya idő


ígérkezett! Mondtam neked, hogy készítenünk kell gyorsan egy sátort! – Karesz! Én tavasszal vettem egy felderítőtől 200 forinttért két sátorlapot – ez alkalmas lett az egész- ségünk mentésére! – Tibikém! Én a dóci szovjet katonától vásárolt bicskámmal készítettem a gesztenyefa törzséhez kapcsol-


ható ágakat. – Karesz! Én használtam a fűrész oldalú szuronyomat is. – Tibi! A bicskámnak széles, erős pengéje volt. Nekem nem volt szuronyom, mert toronylövész vagyok.


Ám miután kialakítottuk a tetőszerkezetet, erre terítettük rá a sátorlapokat, a négy vegyvédelmi köpennyel megoldottuk a sátorunk oldalát. A vörös hajú elfordult az út felől és belepisált az árokba. Én eldobtam a pocsolyába a csikket. Társam megszólalt:


– Karesz! Emlékszel? Mielőtt elkezdett zuhogni, láttam a mezőn több szalmabálát. Elhoztam egy közép- sőt, mely nem volt vizes, és a fatörzs tövében elrendeztem kétoldalt, hogy békén feküdhessünk. – Azért Tibi, ne felejtsd, hogy szinte büntetés volt a szolgálatunk. Ennivalónk alig volt. Jobbára fejenként


fél kiló kenyér meg 2-2 konzerv, de melegíteni az eső miatt nem tudtuk az ételt. Tüzet meg a sátorban a szalma miatt nem mertünk gyújtani. – Kareszom! Innivaló csak egy kulacsnyi víz volt mindenkinek – ez négy napra nagyon kevés. De két tár- sunknak volt 1-1 félliteres üvegnyi matróz-ruma. – Tibikém! Én nem tartottam fontosnak az alkoholt, a hideg ellenére se. Egy hete, szombaton, a husza-


dik születésnapomon egy rekesz traubiszódával kínáltam társaimat. De a tizenötödik születésnapomon, va- sárnap egy vizeskannányi sörrel a kollégista társaimat. – Karesz! Isten éltessen! Miért kerültél ide, ha büntetésnek tekinted? – Tibikém! Kalandos ez a történet. A hét keddjének reggelén volt zászlóalj (azaz két századnyi) éles-lö-


vészet a tatárszentgyörgyi pusztán. Mivel a dóci gyakorlaton szereztem egy gáztáskányi éles lőszert, ezért a századunk sikeres teljesítményt produkált. – Karesz! Hogyan érted ezt? – Tibi! Ne vedd képzeletnek vagy fantáziának és mesének! Dócon a raj, a szakasz, és a század éles lőgyakorlatán kialakítottam, hogy amíg a társaimnak csak három-


három lőszere lehetett, én a szovjet katonáktól konzervért meg cigiért kaptam egy-egy sapkányi 7,62-es lő- szer. Ám ez nem csak a géppisztolyba volt jó, hanem a 7,62-es kis toronygéppuskámba is. Azért nem osz- tottam a bajtársaimnak, mert volt célkeresztes távcsövem, és pontosan lelőttem a pléh-Jóskákat. A lövés zaja nem különbözött a géppisztolyétól. S minden lövészetünk sikeres volt. Szerda reggel átkértek egy másik századhoz – vittem titokban a maradék lőszert. Kiderült, hogy a 14,5-


os géppuska elromlott, de a 7,62-es működőképes volt. Elkészítettem a hevedereket. Sajnos a rádión rosz- szul adták meg az információt: ezért nem a pléh-jóskára tüzeltem a 7,62-essel, hanem a lövészárok fölé lőt- tem. Az volt az óriási szerencsém, hogy nem betonból készült az árok, állítólag a lövés zajára a katonák le- feküdtek az aljzatra, a golyók elsüppedtek a földbe, homokba. Ám rádión értesítették a parancsnokságot: és jött dzsippel egy csoport. leszedtek a toronylövészi hely- zetből, meg letartóztatva elvittek a parancsnokságra. Onnan osztottak be a lőtéri felügyeletre.


34


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60