This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár ÁRPÁS KÁROLY HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KATONÁSKODÁSOM EMLÉKEI MENETSEGÉLY 1974.09.20.


tén kialakított társalgó ablakán, de az alkony miatt már nem volt ere- je. A zöld és fekete ruhás katonák óriási halmazt alkottak: ki az aszta- lon ült, ki széken, ki meg a padon. Ennivalójuk nem volt, innivalójuk se, de úgy füstöltek, hogy szürkítették a fényt. Az ajtó kinyílott, a századparancsnok jött be egy öregkatonával. – Fel, vigyázz! – harsant egy hang. Akkora zaj támadt, mintha kisiklott volna a vonat a szemben lévő


Népkert vasútállomáson. – Százados elvtárs! A század itt… – Pihenj! Üljenek le, fiúk! Mindenki visszaült a helyére, csak az asztalon ülők figyelték óva-


kodva a tisztet. A százados a tábla elé ment a közlegénnyel. – Maradjanak, ahogy vannak! Most nem foglalkozás van. Viszont


mindenki figyeljen ide! Szerdán és csütörtökön figyeltem magukat, amikor gyakorolták a vigyázz-menetet. Nagyon sok probléma van vele. Kilenc nap múlva lesz az esküjük, addigra hibátlannak kell len- nie a felvonulásnak. Az egyik honvéd, a fekete gyakorló, illetve munkaruhások közül,


megszólalt. – Azért jött, százados elvtárs, hogy menjünk le az udvarra gyako-


rolni? – Ugyan. Péntek estefelé már nem akarom nyaggatni magukat. Má-


sért jöttem. A főiskolán azt mondták nekünk, hogy a vigyázz-menet akkor szép, ha minden résztvevő érvényesíti a ritmusérzékét. Mind- egyikük tud ráncolni? Egy alacsony, barna zöldruhás megszólalt. – Én nem tudok. Nem is akartam megtanulni az általános után. A százados szétnézett. – Emelje fel a kezét, aki még nem tud! Alig öt kéz emelkedett a magasba. – Nos, a vigyázz-menet nem társastánc. Viszont a ritmusérzéket


erősíti a menetdal. Fábián honvédet azért hoztam, hogy megtanítsa magukat olyan dalra, amelyet énekelve jobban fognak majd menetel- ni. Ha valaki ismeri, akkor bekapcsolódhat. Kezdje, Fábián!


A szeptemberi nap még besütött a vásárhelyi kaszárnya emele- ÁRPÁS KÁROLY


író, költő, műfordító; irodalom- történész, középiskolai tanár; közoktatási szakértő


"1980-ban végzett a szege- di József Attila Tudomány- egyetem magyar-történelem- finnugor szakán. Az általános (1980-1982) és szakközépis- kolai (1982-1988) évek után 1988-tól alapítóként a szege- di Deák Ferenc Gimnázium- ban tanít.


Első publikációi a kiskőrö- si diákújságban jelentek meg 1970-ben. 1978-ban jelentke- zett a Szegedi Egyetem és a Bölcsész lapjain. Azóta mű- veivel, fordításaival, tanulmá- nyaival folyamatosan jelen van a magyarországi és hatá- ron túli sajtóban.


1983-ban doktorált észt kul- túrtörténetből. Szépírói és ok- tatói munkája mellett a 19. század irodalmával, mások közt Jókai Mórral és Madách Imrével foglalkozik, s bekap- csolódott e klasszikusok szö- vegkiadásába is.


2007 júliusa óta a Szeged fo- lyóirat szerkesztőbizottságá- nak a tagja.


13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60