This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


Morse code) olyan kommuniká- ciós kód, mely latin betűs írott szöveg átvitelét teszi lehetővé kétállapotú kommunikációs csa- tornán (a kommunikációs eszköz egy adott időpontban vagy ki-, vagy bekapcsolt állapotban van; ilyen eszköz például a távíró vagy egy lámpa). Samuel Finley Breese Mor-


"A morsekód (angolul:


se találta fel a telegráffal együtt, 1835-ben (még a rádió feltalá- lása előtt). A kód a rádióama- tőr szolgálatokban manapság is használatos. Morse a pontokból és voná-


sokból álló, betűket és írásjeleket jelentő jelcsoportjait nem vélet- lenszerűen határozta meg. Egyik rokona nyomdász volt, aki a kész betűket rekeszekből álló tárolók- ban tartotta. Morse megfigyelte, hogy bizonyos betűkre és jelekre többször volt szükség, másokat pedig ritkábban használtak fel. Az angol ábécé leggyakrab-


ban használt betűjének, az "E"- nek egy pont lett a jele, míg a második leggyakoribb betűnek, a "T"-nek egy vonás. Az "O" betű három vonás, míg a következő rövid betű, az "A" egy pontból és egy vonásból áll össze. Az "N" betű ennek épp fordítottja lett, egy vonás és egy pont, és így to- vább, az angol szavakban előfor- duló gyakoriságnak megfelelően egyre hosszabb kódot kaptak a ritkább betűk. Beethoven V. szimfóniájá-


nak első hangjait Morse- jelekül szánta. A dallam morse kódokkal 5-öt jelent."


(forrás: http://www.slideshare.net/ VargAdam/a-morsejelek-15432719)


Morse code és egy távíró készülék


11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60