This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


el, mire normalizálódtak a körülmények, a tisztek visszaszivárogtak a laktanyába. Hamarosan orosz katonák foglalták el a laktanya nagyobbik részét, mindent ők ellenőriztek. Nevet-


Az élelmiszerraktár „terített asztal” volt számunkra, nem hiányoltuk a szakácsok főztjét. Hetek teltek


ségesnek hangzik, de az oroszok éles lőszerrel, míg mi, vaktölténnyel voltunk ellátva. A laktanyán belü- li telephelyekre, mint a gépkocsi parkolók, különböző raktárak, éjjel-nappal őrség vigyázott. Őrvezetőként mostmár az is egyik feladatom volt, hogy az őrséget felvezessem az említett őrhelyekre. Elképzelhető, hogy ma nem lennék e sorok írója, ha ’56 karácsony éjszakáján egy holt részeg orosz katona meghúzza a ravaszt az őrségváltás közepette. Egysoros vonalban haladtunk az őrhelyek felé éjfél tájban. Én elől, ahogy kell, utánam hat-nyolc katona, amikor egy benzines hordó takarásából előugrott a részeg orosz, fegyverét az oldalamba nyomta és ezt ordította: - Sztoj, sztoj, fasiszt, fasiszt…Szerencsémre a sor végén álló katonatár- samnak volt annyi lélekjelenléte, hogy elrohanjon az orosz őrparancsnokhoz, aki futva jött és több rúgás- sal és ütéssel tette ártalmatlanná az eszméletlenségig lerészegedett beosztottját.


Csakhamar megindult a „csencselés” a magyar és orosz tisztek között. Pálinkáért különböző haszná-


lati tárgyakat cseréltek. Sláger volt a vekkeróraként felhúzható borotva, TV készülék. Szakaszparancsno- kom, H. I. sem akart kimaradni a csereberéből. Iróasztalának oldalfiókjában két és fél liter pálinkát tárolt e célból.


1957 tavaszán végre bevonultak az újoncok. Közülük egy segédírnokot osztottak be mellém, W. J.


személyében. Írnok társammal tudtunk az italról, egyszer megkóstoltuk a „darab” üveget, megfogadván, hogy soha többé…..


A Kiváló lövész cím elnyeréséért egy hét szabadságot kaptam. Alig két napot töltöttem otthon, ami-


kor hivatalos behívó érkezett számomra, melynek értelmében azonnal be kell vonulnom az egységemhez. A körletbe érkezvén a folyosóügyeletes megsúgta, mi történt. Távollétemben W. J. rendszeresen kortyol- gatott a pálinkából, a hiányt vízzel pótolta. E művelet következtében a pálinka zavarossá vált. A valóság- ra akkor derült fény, amikor H. I. néhány tiszttársát meghívta egy kupicára. W. J. távollétemben azt állítot- ta, én is rendszeresen ittam a pálinkából, de a valóság nem ez volt, hiába állítottam a vád ellenkezőjét. A felelősségrevonás az irodában történt. H. J. félig nyitott ajtónál hangosan szólította a szolgálatvezetőt, egy „harapós” jutasi őrmestert, hogy a fogdába kísérjen. Hogy nyomatékot adjak saját igazamnak, egy hirte- len támadt ötlettel elvetettem magam a szőnyegen, mint aki rosszul lett. Nehéz légzést színleltem, hörög- tem. A hatás fenomenális volt, azonnal a gyengélkedőre vittek, ahol olyan injekciót kaptam, melytől két teljes napig álomra szenderültem. Ezt követően kerültem vissza saját körletembe. A gyengélkedőn szolgá- latot teljesítő felcser, távozásomkor a fülembe súgta: „Remekül játszottad a szerepedet”. Örültem, hogy ezt a malőrt is megúsztam büntetés nélkül.


Huszonegy hónap szolgálat után szereltem le egy véletlennek köszönhetően. Jött egy olyan minisz-


teri rendelet, melynek értelmében a családosok, családfenntartók indokolt esetben leszerelhetők. Sikerült magam az utolsó pillanatban besoroltatni a leszerelhetők közé.


E rövid visszaemlékezés apropója, hogy a közelmúltban Kiskunmajsa felé autóztam azon az úton, me-


lyen közel hat évtizeddel ezelőtt, naponta gyalogoltam a postai küldeményekért. Tekintetem az egykori lak- tanya égnek meredő, romos falaira esett, egy kimondhatatlan érzés kerített hatalmába. Az évtizedek távla- tából mindent másként ítéltem meg. Megszépültek gondolataimban azok az évek, melyeket egykor rossz- nak és megalázónak tartottam.


10


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60