This page contains a Flash digital edition of a book.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………. ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………………... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ……………………………...…………………. ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: …………………………………………… ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………………………………. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …… / …… /…….….. ΔΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:……………………………………………. ……………………………………………..……. ΤΚ: …………. ΤΗΛΕΦΩΝΑ: …………………………………………………… ΚΙΝΗΤΟ: ………………………………………………………... EMAIL: ………………………………………...………………... ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ


ΑΓΑΜΟΣ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ: …….... ΑΜΕΑ (ναι/όχι) : ….……… ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: …………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………….


Υπηρεσιακά Στοιχεία:


ΒΑΘΜΟΣ : Σμίας ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ………………………………………………….. ΣΕΙΡΑ ΣΥΔ: ……………………………………………………. ΜΟΝΑΔΑ / ΘΕΣΗ : ………………………………...………….. …………………………………………………………………….


………….....…..……….,…… / ….. / 20….. Ο/Η Αιτών/ούσα


ΠΡΟΣ


το ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α.) Λυκούργου 9 – 10551 Αθήνα


Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή μου σαν μέλος του ΣΑΣΥΔΑ.


Σας δηλώνω επίσης ότι γνωρίζω όλες τις Διατάξεις του εγκεκριμένου και ισχύοντος Καταστατικού του ΣΑΣΥΔΑ τις οποίες αποδέχομαι εξ ολοκλήρου και ανεπιφύλακτα.


Για το σκοπό αυτό σας καταβάλω ή κατέβαλα στον Τραπεζικό Λογαριασμό 040/711856-25 της ΕΤΕ το ποσό των Είκοσι Ευρώ (20€) που αντιστοιχεί στο δικαίωμα εγγραφής (10€) και την πρώτη ετήσια εγγραφή (10€) με αριθ. κατάθεσης


Δ Ω Ρ Ε Α Ν ………………………………………………..


Συνημμένα σας υποβάλλω Δύο ( 2 ) Φωτογραφίες ή Μία (1) Φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή, τύπου ταυτότητας.


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για την παραλαβή)


Αριθμ.Πρωτοκόλλου : …..………….


Αθήνα, ……../………/20…. Ο Γραμματέας


ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Η εγγραφή του/ης παραπάνω


αιτούντος/ούσας εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.


….…….………/………. απόφαση του Δ.Σ. χορηγώντας τον Αριθμό Μητρώου


Μέλους : ………………


Page 1