This page contains a Flash digital edition of a book.
„Őszikék 21. század” Irodalmi pályázat 2015


A Vásárhelyi Látóhatár művészeti, irodalmi és helytörténeti folyóirat ötéves évfordulója alkalmából irodalmi pályázatot ír ki határon inneni és túli alkotók részére „Őszikék 21. század” címmel.


Téma: a Vásárhelyi Őszi Tárlatokon díjazott, rendszeresen kiállító tizen-


két művész alkotása közül kiválasztott képhez kapcsolódó verset, novellát vagy esszét írni.


Kategóriák: I. vers


II. novella III. esszé


Díjazás: az első három helyezett kategóriánként plakettet kap, műveik a be- mutatón elhangzanak, és megjelennek a Vásárhelyi Látóhatár őszi, tematikus, nyomtatott kiadásában és elektronikus albumában. A legjobb művekből a témaképek reprodukciójával együtt kiállítást rende-


zünk. A www.vasarhelyilatohatar.hu oldalán bemutatjuk a legjobb szerzőket, akik bekerülnek a Látóhatár Hangtárába. (A szervezők fenntartják a jogot, hogy megosztott díjat is adhatnak, illet- ve átszervezhetik azt.)


Részvétel: bárki részt vehet, aki elfogadja a kiírási feltételeket. Tetszés


szerint több témaképhez is pályázhatnak, de egy szöveg csak egy képhez kap- csolódhat. Nevezési díj nincs, mivel a szerző a pályázattal lemond műve közlési jogáról


a Vásárhelyi Látóhatár javára, annak elektronikus és nyomtatott változatában és kiadványaiban is. Csak olyan pályaművek beadását várja a kiíró, amelyek semmilyen politikai irányzattal, pártokkal nem hozható kapcsolatba, nem sérti senki vallási, lelkiis- mereti meggyőződését, és tiszteletben tartja az emberi méltóságot, az alapve- tő személyiségjogokat.


2


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29