This page contains a Flash digital edition of a book.
ΑΙΤΗΣΗ - YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ : Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α.


ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ


ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ


ΘΕΜΑ : Έκδοση Κάρτας για τις Ευκολίες της Π.Α.


Σας παρακαλώ να προβείτε στις προβλεπόμενες ενέργειες προς το ΓΕΑ, προκειμένου να εκδώσει "Κάρτα Εισόδου" για τις ευκολίες που παρέχει η Πολεμική Αεροπορία σε εμένα και τα κατωτέρω προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς μου (σύζυγο–άγαμα τέκνα–έγγαμα τέκνα μέχρι 50 ετών–γονείς–πεθερικά–άγαμα αδέρφια μέχρι 25 ετών).


Συνημμένα υποβάλω τα κατωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά. Δηλώνω Υπεύθυνα


Γνωρίζοντας τις συνέπειες του Ν. 1599/86 "Περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος" ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις, που αναγράφονται στους Κανονισμούς Θερέτρων και Λεσχών της Π.Α. καθώς και στο εγχειρίδιο του ΣΕΠΑ (ΕΠΑ Δ-14/84) σε περίπτωση δε που αυτές θα σταματήσουν να υπάρχουν, θα παραδώσω αμέσως για καταστροφή την κάρτα.


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ (σύζυγος, τέκνο κλπ)


ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ (συμπληρώνεται από το ΓΕΑ)


……………………………………… ……………………………………… ………………………………………


………/………/………….. .………………………… …………………….… ………/………/20......


(Σε περίπτωση περισσότερων μελών, συνεχίστε στην πίσω σελίδα υπογράφοντας αντίστοιχα και εκεί)


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του ιδίου και των παντρεμένων, εφόσον υπάρχουν, τέκνων.


2. Τρείς(3) φωτογραφίες διαστάσεων 2,5εκΧ2,5εκ.για κάθε εκδιδόμενη κάρτα


3. Φ/Α της πολιτικής Ταυτότητας.


Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν και για την έκδοση Καρτών Εισόδου για τα μέλη οικογενειών ορφανικού μέλους.


Ο / Η Δηλών / ούσα


Page 1