This page contains a Flash digital edition of a book.
Santa’s Winter Wonderland Meet Santa – £6 per child – includes toy gift


From 29th Nov Sat 11am to 5pm Sun 11 am to 5pm


Mon, Tues, Wed & Fri 11am to 5pm Thurs 1pm to 5pm


Christmas Eve 11am to 2pm


Huge range of real Christmas trees and decorations on sale at our Christmas Shop


Style Gardens, Port Road, Wenvoe, Cardiff, CF5 6AD Tel: 029 2059 8118


Christmas at 6-7th, 13-14th, 20-24th Dec


www.caerphilly.gov.uk/christmas or call 029 2088 0011


CHRISTMAS EVENTS CALENDAR


DECEMBER


Risca Christmas Market 6th December


Blackwood Christmas Market 6th & 7th December


Bargoed Ice Rink 10th - 14th December


Caerphilly Christmas Fayre 13th & 14th December


River of Light Parade Workshops 6th/7th & 13th/14th December


Caerphilly River of Light Lantern Parade 18th December


Perrygrove Road Coleford GL16 8QB 01594 833187 www.puzzlewood.net


All children will receive a gift from Santa and his elves. NADOLIG CALENDR DIGWYDDIADAU’R RHAGFYR


Marchnad Nadolig Rhisga 6ed Rhagfyr


Marchnad Nadolig Coed Duon 6ed a 7fed Rhagfyr


Llawr Sglefrio Iâ Bargod 10fed - 14eg Rhagfyr


Ffair Nadolig Caerffili 13eg a 14eg Rhagfyr


Ffair Nadolig Gerddi Dyffryn a cwrdd â Siôn Corn


6 -7, 13 -14 Rhagfyr 10am - 4pm Cwrdd Sion Corn a a phrynu rhai anrhegion lleol


Dyffryn Gardens Christmas Fair and meet Father Christmas


6 -7, 13 -14 December 10am - 4pm


Meet Father Christmas and buy some local gifts. 02920 593328 nationaltrust.org.uk/dyffryn-gardens


© Ymddiriedolaeth Genedlaethol 2014. Rhif elusen gofrestredig 205846. © National Trust Images. © National Trust 2014. Registered charity no. 205846. © National Trust Images.


Patrwm y Nadolig wedi’i ysbrydoli gan bapur wal yn Ystâd Wimpole, Swydd Gaergrawnt Christmas pattern inspired by wallpaper at Wimpole Estate, Cambridgeshire.


A greener place to live, work and visit Man gwyrddach i fyw, gweithio ac ymweld


11


Gweithdai Gorymdaith Afon y Goleuni


Afon y Goleuni Caerffili 18fed Rhagfyr


Visit Caerphilly Ymweld Caerffili


6ed/7fed a 13eg/14eg Rhagfyr Gorymdaith Lusernau


Adults & Children Age 3 + are £6.50. Children 2 and under are free.


Dyffryn Gardens


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40