This page contains a Flash digital edition of a book.
www.careerjet.fi (Hakukone työpaikan etsintään) www.ejobs.fi (Avoimia työpaikkoja) www.job.fi (Työ- ja koulutuspaikkoja) www.tyopaikat.com (Avoimia työpaikkoja) www.duunitori.fi (Karttapohjainen työnhakupalvelu) www.valtiolle.fi (Valtion avoimet työpaikat) www.kuntarekry.fi (Kuntien avoimet työpaikat) www.erekryhelsinki.fi (Helsingin kaupungin avoimet työpaikat) www.espoonrekry.fi (Espoon kaupungin avoimet työpaikat) www.tyonhaku.vantaa.fi (Vantaan kaupungin avoimet työpaikat)


Yritykset käyttävät nykyään usein apunaan uuden henkilöstön palkkaamisessa henkilöstöpalvelu- ja rekrytointialan yrityksiä. Tällöin voi olla mahdollista, että palkattava henkilö työllistyy ns. vuokratyöntekijäksi, jolloin henkilöstö- palvelualan yritys on virallinen työnantaja ja maksaa mm. palkan, mutta varsi- nainen työ tehdään asiakasyrityksessä. On myös mahdollista, että rekrytointi- alan yritys hoitaa haku- ja haastatteluprosessin ja on työnantajan apuna valin- toja tehtäessä, mutta valittu henkilö työllistyy suoraan asiakasyrityksen palve- lukseen. Myös näiden yritysten kautta kannattaa hakea työtä, sillä -vaikka määräaikaisena tai vain keikkatyönäkin- ne voivat olla juuri kaipaamasi askel ja väylä pidemmän tähtäimen työllistymiseen. Työssäkäyvän on myös hel- pompi saada seuraava työ kuin työttömän. Käytä kaikki mahdollisuudet hyväksesi! Kun näytät kuka olet ja mitä osaat, madallat työnantajan kynnystä palkkaamiseesi. Osoittamalla motivaatiosi ja taitosi saatat myös helpottaa muiden lainrikkojataustaisten henkilöiden tietä työmarkkinoille tulevaisuu- dessa. Alan yrityksiä on paljon, mutta yritykset ovat usein erikoistuneita tiettyjen toimialojen rekrytointeihin (esim. rakennus-, teollisuus-, logistiikka-, toimisto- tai kaupan ala), joten tutki ensin, millä toimialalla yritys, johon haet, toimii.


8


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33