This page contains a Flash digital edition of a book.
Kaikkia tukia hakiessasi täytä hakemus huolella ja liitä mukaan pyydetyt liitteet. Näin nopeutat hakemuksesi käsittelyä ja vältyt lisäselvityspyynnöiltä. Jos tarvitset apua lomakkeiden täyttämiseen ja/tai virastoasiointiin, ota yhteyttä oman KRIS-paikallisyhdistyksesi VST-hankkeen työntekijöihin.


MITEN TÖITÄ HAETAAN?


Työnhaku on nykyään keskittynyt hyvin pitkälti internetin kautta tapahtu- vaksi. Työpaikkailmoitukset ovat enimmäkseen internetissä työpaikkojen välitykseen tarkoitetuilla sivustoilla, ja yleensä työnantajat haluavat myös hakemukset sähköisesti joko sähköpostitse tai yrityksen omilta www-sivuilta löytyvän työnhakulomakkeen kautta, josta saapuneet työpaikkahakemukset siirtyvät suoraan yrityksen rekrytointijärjestelmään.


Mikäli haluat soittaa yritykseen ja kysyä lisätietoja avoinna olevasta tehtä- västä, lue työpaikkailmoitus ja noudata siinä annettuja ohjeita. Mikäli ilmoi- tuksessa sanotaan ”Valitettavasti emme ehdi vastata puhelintiedusteluihin.”, niin säästä kysymyksesi myöhempään ajankohtaan (mikäli pääset jatkoon hakuprosessissa). Jos ilmoituksessa taas on mainittu tietyt soittopäivät ja -kellonajat, niin soita ainoastaan kyseisenä aikana, jolloin rekrytoija on varan- nut juuri kyseiset ajat lisätiedusteluihin vastaamiseen. Tiettyihin töihin taas saatetaan toivoa soittoa, ja tällöin on ilman muuta hyvä soittaa.Mieti etu- käteen huolella kysymykset, joita aiot kysyä, jotta jätät hyvän vaikutelman itsestäsi.


Työnhakukanavat


Ilmoituksia avoimista työpaikoista löydät internetistä yritysten omilta www- sivuilta ja mm. seuraavilta työpaikkasivustoilta: www.te-palvelut.fi (Työ- ja elinkeinotoimiston työpaikkasivusto) http://tyopaikat.oikotie.fi (Oikotie) www.monster.fi (Monster) http://duunia.net (Duunia.net, kootut työpaikkasivustot) www.uranus.fi/tyopaikat (Uranus) www.aarresaari.net (Akateemiset rekrytointipalvelut)


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33