This page contains a Flash digital edition of a book.
VANKILASTA VAPAUTUESSASI


Ilmoittaudu heti vankilasta vapauduttuasi työttömäksi työnhakijaksi lähim- mässä työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto/”työkkäri”). TE-toimistojen yhteystiedot ja aukioloajat löydät internetistä osoitteesta www.te-palvelut.fi → Paikalliset TE-palvelut. TE-toimiston Työlinjan (yleinen valtakunnallinen neuvonta henkilöasiakkaille) puhelinnumero on 0295 020 700 (ma-to klo 8-17, pe klo 10-17) ja sähköpostiosoite tyolinja@te-toimisto.fi.


Ilmoittautuessasi TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi, ota mukaasi henkilöllisyystodistus, vapauspassi (tai koevapauspäätös, mikäli olet vapautu- massa valvottuun koevapauteen) sekä mahdolliset työ- ja koulutodistuksesi, mikä sinulla on sellaisia ja jos ne ovat tallessa. Voit esittää mahdollisesti puut- tuvat todistukset myöhemminkin, mutta työttömyysturva-asioidesi käsittelyä nopeuttaa, kun todistukset ovat jo valmiiksi mukana. Näin saat työttömyys- turvaetuuksiin ja mahdolliseen työhön tai koulutukseen hakeutumiseen liittyvät asiasi heti käynnistettyä.


Varaa heti aika myös sosiaalitoimistoon ja jätä toimeentulotukihakemus, jollet ole tehnyt sitä jo vankilassa ollessasi. Sosiaalitoimisto edellyttää yleensä tukia myöntäessään, että henkilö on ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimis- toon. Arkea on paljon helpompi lähteä rakentamaan, kun perustoimeen- tuloon liittyvät asiat ovat kunnossa. Sama koskee asunnon hakuun ja asumi- seen liittyviä asioita. Keskustele asioista oman sosiaalityöntekijäsi kanssa.


Mikäli etsit asuntoa niin varmista, että sinulla on asuntohakemukset vetä- mässä paikallisiin asuntoja tarjoaviin tahoihin. Helsingissä tuettua asumista tarjoavat mm. Kriminaalihuollon tukisäätiö (Krits), Helsingin kaupungin sosiaaliviraston asumisen tuki (ASTU), Sininauha-Asunnot, Vailla vakinaista asuntoa ry (VVA), Helsingin Diakonissalaitos, Samaria ry, Helsingin Vieras- koti, Kovaosaisten ystävät ry, Pelastusarmeija, Suoja-Pirtti ry, Kodittomien tuki ry/Eeva-Maria koti, Nuoriso-asuntoliitto (NAL Palvelut, 18-29-v. nuoret aikuiset), Nuorisosäätiö (18-30-v. nuoret aikuiset), Oranssi ry (alle 25v. nuo- ret ja nuoret perheet), A-klinikkasäätiön Verkko-asunnot (korvaushoidossa olevat asunnottomat) jne. Löydät näiden tahojen ja muiden tilapäistä asu- mista ja päihdehuollon asumispalveluja tarjoavien tahojen suorat internet-


linkit osoitteesta: www.porttivapauteen.fi/ammattilaiset/palvelutarjotin/palvelutarjotin_helsinki/asuminen


Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla vuokra-asuntoja tarjoavat mm. Stadin Asunnot (Helsingin kaupungin asunnot), Kunta-asunnot Oy (KAS), Asunto- säätiö, Y-Säätiö, S-Asunnot, Vuokraturva, VVO, SATO, ASO-Asunnot, TA- Yhtiöt, OVV Asuntopalvelut, Ovenia ja Forenom.


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33