This page contains a Flash digital edition of a book.
OPPIMISVAIKEUKSIA? ERITYISOPETUSTA TARJOLLA!


Ihmiset ovat luonteeltaan erilaisia oppijoita, eikä oppimisvaikeuksissa ole mitään hävettävää, vaan ne ovat selvitettävissä ja niihin on löydettävissä ratkaisuja. VST-hankkeeseen kuuluu myös mahdollisuus selvittää yksilö- kohtaiset oppimisvaikeudet Kriminaalihuollon tukisäätiön (Krits) Oppimis- valmennustyön avulla. Lisätietoa löydät täältä:


www.krits.fi/fin/palvelut/oppimisvalmennus/


On olemassa erityisoppilaitoksia, jotka tarjoavat ammatillista erityisopetusta. Oppilaitokset ja lisätietoa löydät osoitteesta: www.ammatillinenerityisopetus.fi sekä suoraan ammatillisten erityisoppilaitosten www-sivuilta:


Aitoon koulutuskeskus www.aikk.fi


Ammattiopisto Luovi www.luovi.fi


Bovallius-ammattiopisto www.bovallius.fi


Keskuspuiston ammattiopisto www.keskuspuisto.fi


Kiipulan ammattiopisto www.kiipula.fi


Optima (ruotsinkielinen) www.optimaedu.fi


Validia Ammattiopisto www.validia-ammattiopisto.fi


31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33