This page contains a Flash digital edition of a book.
Tekemällä oppien?


On olemassa myös oppilaitoksia ja hankkeita, jotka järjestävät tekemällä oppimiseen painottuvaa koulutusta. Mikäli tekemällä oppiminen on sinun tapasi oppia, tutustu niiden koulutuslaitosten tarjontaan, jotka järjestävät tällaista opetusta. Tällaista koulutusta järjestetään myös työvoimakoulutuk- sena, jolloin haku tapahtuu TE-toimiston www-sivujen kautta osoitteessa:


www.mol.fi/koulutushaku/kurssitiedotus/haku/ Pääkaupunkiseudulla tekemiseen painottuvaa opetusta tarjoavat mm.:


Sovinto ry (Vaihtoehtoinen ammatti- ja oppisopimuskoulu) www.sovinto.fi


Sovinto ry:n opetusmenetelmänä on tekemällä oppiminen. Oppilaitoksessa on useita eri opintolinjoja ja koulu on tiiviissä yhteistyössä alan yrityksiin. Sovinto ry tarjoaa mm. auto- ja pienkonealan, moottoripyörämekaanikon, catering-alan, puusepänalan sekä nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan koulutusta.


TTS – Työtehoseura www.tts.fi


Työtehoseura (TTS) tarjoaa ammatillista koulutusta työelämän tarpeisiin. TTS:n koulutukset ovat hyvin työelämää palvelevia ja sisältävät paljon käytän- nön harjoituksia. Kaikkiin TTS:n tutkintotavoitteisiin koulutuksiin kuuluu työssäoppimisjakso, jolloin opiskelijat pääsevät tutustumaan ja tekemään oman alansa työtä. TTS tekee laajaa yhteistyötä yritysten kanssa, mikä takaa opiskelijoille hyvät työssäoppimismahdollisuudet. TTS:ssä voi opiskella useiden eri ammattialojen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. TTS järjestää myös erilaisia korttikoulutuksia, kuljettajien ammattipätevyys- koulutuksia sekä rekrytointi- ja täydennyskoulutuksia.


Kritsin Porttivapauteen.fi -sivustolta löytävästä verkostoyhteistyönä kootusta ”palvelutarjottimesta” löydät hyvän koulutuksia koskevan linkkilistan, jonka alta löydät erilaisia valmentavia ja ammatillisia koulutuksia tarjoavia tahoja.


www.porttivapauteen.fi/ammattilaiset/palvelutarjotin/palvelutarjotin_helsinki/tyo_ja_koulutus


30


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33