This page contains a Flash digital edition of a book.
Oppisopimuskoulutus


Moneen ammattiin voi hankkia koulutuksen oppisopimuksella opiskelemalla. Oppisopimus on vaativa koulutusmuoto, mutta se voi olla hyvä tapa hankkia ammatillinen koulutus, jos haluaa yhdistää tekemällä oppimisen ja teoriaope- tuksen. Oppisopimuksena voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammat- titutkintoja, erikoisammattitutkintoja sekä tutkinnon osia. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa sopimusosapuolina ovat opiskelija ja työn- antaja sekä oppisopimustoimisto ja teoriaopetuksen järjestävä oppilaitos. Opiskelijan tulee itse hankkia työpaikka, jossa koulutukseen kuuluvan työn tekee. Oppisopimustoimisto taas tietää, mikä oppilaitos tarjoaa teoriaopetuk- sen. Työnantaja maksaa oppisopimuskoulutuksen ajalta palkkaa, joka suuruus riippuu alalla sovellettavasta työehtosopimuksesta. Vastuu opettamisesta on työnantajalla, missä työpaikkaohjaajalla on tärkeä rooli. Koulutuksen jälkeen opiskelija osoittaa osaamisensa tutkintotilaisuuksissa. Oppisopimuskoulutuk- sen ajasta n. 80 % tapahtuu työpaikalla työssä oppien ja n. 20 % oppilaitok- sessa teoriaa opiskellen. Oppisopimuskoulutuksessa ei ole yläikärajaa.


Tietoa oppisopimuskoulutuksesta löydät mm. www-osoitteista: www.oppisopimus.net www.hyvadiili.fi www.oph.fi/oppisopimus


www.oph.fi/nayttotutkinnot www.hel.fi/hki/ammatillinen/fi/Oppisopimuskoulutus


Voit vapaasti hakea oppisopimuspaikkaa sinua kiinnostavista yrityksistä. Avoimia oppisopimuspaikkoja löydät myös osoitteista:


http://avointyopaikka.fi/avoimet-tyopaikat-oppisopimus www.hel.fi/hki/ammatillinen/fi/Oppisopimuskoulutus/oppisopimuspaikkoja


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33