This page contains a Flash digital edition of a book.
kyseisen alan kokemuksesta, jos sitä on) sekä vahvuuksistasi ja kehittämis- kohteistasi, sekä työntekijänä että ylipäätään persoonana. Vahvuuksiesi ja kehittymiskohteittesi lisäksi voit jo valmiiksi miettiä vastauksia kysymyksiin kuten: Miksi haet juuri meille töihin? Mikä on suurin saavutuksesi? Mitä haluat tulevaisuudelta?Missä näet itsesi viiden vuoden päästä?


Rekrytoinnit ovat yrityksille kallis ja tärkeä investointi. Siksi yritykset haluavat olla varmoja valinnoistaan. Haastatteluita saattaa olla useampia kuin yksi. Haastattelijoita voi olla paikalla useampia, ja heillä saattaa olla eri roolit. Myös ryhmähaastatteluita käytetään, jolloin paikalla on yhtä aikaa useampia samaa tehtävää hakeneita hakijoita. Hakijoita saatetaan näissä tilaisuuksissa haastatella muiden paikalla ollessa vuorotellen. Heillä saatetaan teettää myös ryhmätehtäviä. Tällöin haastattelijat seuraavat, miten hakijat toimivat muiden kanssa ryhmässä. Osallistu annettuihin tehtäviin aktiivisesti. Ole sosiaalinen, mutta älä jyrää muita. Jos haluat kehittää haastattelutaitojasi, niin internetistä löytyy erilaisia työnhakuvideoita. Myös työhaastatteluihin valmentavia tilaisuuksia järjestetään. Kysy lisätietoa KRIS-paikallisyhdistyksesi VST-hanketyöntekijöiltä!


Työhaastattelu ei koskaan ole yksipuolinen arviointitilanne, vaan sinulla on tapaamisen aikana yhtä lailla mahdollisuus ja oikeus arvioida, onko tehtävän- kuva sitä mitä olit hakemassa, ja millaisen kuvan saat yrityksestä, sen toimin- nasta, henkilöstöstä ja mahdollisista tulevista esimiehistäsi. Mieti jo etu- käteen, mitä voit kysyä haastattelijoilta – työpaikkailmoitus ja yrityksen www- sivut eivät varmaankaan kertoneet ihan kaikkea, vaan ainakin tehtävänkuvas- ta keksit jotain kysyttävää. Tehtävänkuvaan liittyvien tarkennusten lisäksi on myös aivan asiallista kysyä tiimin koosta, työajoista, palkkauksesta, jne., mutta älä jää viilaamaan pilkkua. Ole aktiivinen ja tuo motivaatiosi esiin, mutta älä keskity kyselemään pelkästään esim. työn mukanaan tuomista etuuksista. Anna työnantajan mieluummin huomata, miksi sinut kannattaa palkata, sen sijaan, että kasaisit esteitä palkkaamisellesi.Muista, että on parempi aloittaa jostakin ja saada ns. jalka oven väliin uuteen yritykseen – seuraavia työpaikkoja on joka tapauksessa paljon helpompi etsiä ja saada, kun on työssä eikä työttömänä. Älä myöskään moiti aikaisempia työnantaji- asi, vaan mieti entisistä työpaikoistasi jotain hyvää, mitä itse olet kyseisessä työssä oppinut – kaikesta voi löytää jotain hyvää.Mitä vaativampi tehtävä on kyseessä, sitä useampia haastattelukierroksia yritykset saattavat järjestää. Samat neuvot pätevät kaikilla kierroksilla. Onnea haastatteluun!


23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33